Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
09/03/2023

Ανακοίνωση Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για τεχνικά προβλήματα στον ιστοτόπο «Πύλη Κτηματολογίου»

09-03-2023 12:02

Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ανακοινώνει, ότι λόγω τεχνικών προβλημάτων, που παρατηρήθηκαν στον ιστότοπο «Πύλη Κτηματολογίου», τα ραντεβού των δικαιοπραξιών των Επαρχιακών Κτηματολογικών Γραφείων, που διευθετήθηκαν για την Πέμπτη 9/3/2023 και Παρασκευή 10/3/2023, αναβάλλονται.

Οι επηρεαζόμενοι πολίτες θα ειδοποιηθούν, άμεσα, για τη διευθέτηση νέου ραντεβού. Μόλις καταστεί εφικτή η επίλυση των εν λόγω τεχνικών προβλημάτων, ο ιστότοπος «Πύλη Κτηματολογίου» θα επαναλειτουργήσει και προς τον σκοπό αυτό θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση.

Τόσο το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας όσο και το Υπουργείο Εσωτερικών, απολογούνται για την όποια ταλαιπωρία των πολιτών.

(ΕΦυς)


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα