Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
16/06/2023

Ανακοίνωση Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με τη σύλληψη δημόσιου λειτουργού για υπόθεση έκδοσης αδειών παρομονής σε αλλοδαπούς

16-06-2023 15:55

Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώνει, πως η Αστυνομία Κύπρου έχει προβεί στη σύλληψη δημόσιου λειτουργού, του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, για υπόθεση που αφορά στην έκδοση αδειών παραμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών. Η όλη υπόθεση διερευνάται περαιτέρω από το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων (Τ.Α.Ε.) Λευκωσίας, σε πλήρη συνεργασία με το Υπουργείο.

Σημειώνεται, πως τέτοιες ενέργειες και συμπεριφορές δεν είναι ανεκτές και το Υπουργείο Εσωτερικών θα προβεί σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες, ώστε να διασφαλιστεί, πως αντίστοιχες συμπεριφορές δεν θα επαναληφθούν.

(ΕΦυς)


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα