Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
13/12/2021 02:20:23 PM

Υπεγράφη σύμβαση για επέκταση της Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους

13-12-2021 11:57

Σύμβαση για την εκπόνηση Διάγνωσης και Επιχειρησιακού Προγράμματος για επέκταση της Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων (ΕΣΑΟΚ) Τροόδους, ώστε να περιληφθούν και οι Ορεινές Κοινότητες των Επαρχιών Πάφου, Λάρνακας και των λοιπών της Επαρχίας Λεμεσού, υπεγράφη την περασμένη βδομάδα, στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Αποτελεί μια από τις δεσμεύσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη, η οποία εμπίπτει στις δράσεις της Κυβέρνησης για την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών της Κύπρου και η οποία μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης από το Υπουργείο Εσωτερικών, υπό τον αρμόδιο Υπουργό κ. Νίκο Νουρή. O Υπουργός Εσωτερικών προεδρεύει της Διυπουργικής Επιτροπής, αρμόδιας για τον συντονισμό της εφαρμογής της ΕΣΑΟΚ.

Τη Σύμβαση υπέγραψαν, εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Διευθυντής του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, κ. Κυριάκος Κούνδουρος, και εκ μέρους του Αναδόχου, ο εκπρόσωπος της Κοινοπραξίας «ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας – ΕΤΑΜ Α.Ε. – ALA Planning Consultancy LLC», κ. Μιχάλης Μιχαήλ. Στην υπογραφή παρέστη ο Επίτροπος Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων, κ. Κώστας Χαμπιαούρης, το γραφείο του οποίου είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής.

Τον Ιούλιο 2019, το Υπουργικό Συμβούλιο υιοθέτησε την ΕΣΑΟΚ για 115 ορεινές κοινότητες της κεντρικής οροσειράς Τροόδους (επαρχίες Λευκωσίας και Λεμεσού). Η ΕΣΑΟΚ περιέχει πολιτικές και δράσεις στις εν λόγω Κοινότητες, οι οποίες ξεκίνησαν να υλοποιούνται και στοχεύουν στην αναστροφή του κύματος αστυφιλίας και στην αναγέννηση των ορεινών περιοχών, καθιστώντας τις ελκυστικούς τόπους μόνιμης διαβίωσης για νέες οικογένειες, επενδυτές και επιχειρηματίες.

Αριθμός ορεινών κοινοτήτων των επαρχιών Λευκωσίας, Λεμεσού, Πάφου και Λάρνακας δεν είχαν συμπεριληφθεί στην ΕΣΑΟΚ και αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης.

Προκειμένου να ενταχθούν οι λοιπές ορεινές περιοχές στις παρεμβάσεις της ΕΣΑΟΚ, είναι απαραίτητο να εκπονηθεί διάγνωση της κατάστασης στην οποία βρίσκονται οι περιοχές αυτές και στη συνέχεια να εμπλουτιστούν οι υφιστάμενες παρεμβάσεις της ΕΣΑΟΚ με δράσεις, έργα, ενέργειες κ.ά. για τις περιοχές αυτές.

Έτσι, το ολοκληρωμένο στρατηγικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα θα λειτουργήσει συμπληρωματικά προς την ΕΣΑΟΚ. Θα περιλαμβάνει βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα και δράσεις που θα αποσκοπούν στην τόνωση της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης των κοινοτήτων αυτών.

Η μελέτη αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα τέλη του 2022.

(ΕΦυς)


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα