Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
17/02/2021 11:20:46 AM

Ομιλία του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στη Συνέντευξη Τύπου για παρουσίαση των νέων Στεγαστικών Σχεδίων, Πολεοδομικών Κινήτρων και Επιδομάτων για τη στήριξη των κατοίκων της υπαίθρου, των ορεινών, ακριτικών και μειονεκτικών περιοχών, καθώς και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
(Τετάρτη, 17/2/2021, ώρα 12μ.)

Αγαπητοί εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας,
Αγαπητοί συνεργάτες,
Κύριες και κύριοι,

Με επίκεντρο τον άνθρωπο και το τόπο μας, παρουσιάζουμε σήμερα ένα πακέτο μέτρων και κινήτρων με το οποίο ενισχύουμε την οικονομία, στηρίζουμε την ύπαιθρο, αλλά και την επιχειρηματικότητα.

Παρά την οικονομική στενότητα που προκλήθηκε ως απότοκο της υγειονομικής κρίσης, η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠΕΣ) συνεχίζουν την εφαρμογή του αναπτυξιακού μας προγράμματος χωρίς παρεκκλίσεις. Με την προκήρυξη νέων βελτιωμένων στεγαστικών σχεδίων, νέων επιδομάτων, αλλά και παραχώρηση πρόσθετων πολεοδομικών κινήτρων στηρίζουμε τις οικογένειες που διαμένουν στην ύπαιθρο, με ιδιαίτερη αναφορά στους νέους ανθρώπους, αλλά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Είναι παραδεκτό πως το φαινόμενο της αστυφιλίας οδήγησε σταδιακά σε μαρασμό την κυπριακή ύπαιθρο, ιδιαίτερα στις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές. Οι πολιτικές του ΥΠΕΣ είναι απόλυτα εναρμονισμένες με τον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της Κυβέρνησης και στοχεύουν στην αναζωογόνηση μειονεκτικών περιοχών, στην καταπολέμηση της αστυφιλίας, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων μας στην ύπαιθρο και ιδιαίτερα όσων διαβιούν στα ορεινά. Μέσα από αυτές και άλλες ανάλογες προσπάθειες θέλουμε να δημιουργήσουμε προοπτικές συγκράτησης του υπάρχοντος πληθυσμού, αλλά και προσέλκυσης νέων κατοίκων.
Αυτές τις προοπτικές συζητήσαμε και με κοινοβουλευτικά κόμματα, τα οποία κατέθεσαν συγκεκριμένες εισηγήσεις και μέσα από τον διάλογο τα σχέδια εμπλουτίστηκαν με πρόσθετες ιδέες και παροχές.

Στεγαστική Πολιτική

Το Υπουργείο Εσωτερικών εξαγγέλλει σήμερα δυο νέα στεγαστικά σχέδια τα οποία συμπληρώνουν και ολοκληρώνουν την πολιτική στέγασης της Κυβέρνησης. Στόχος η οικονομική στήριξη των κατοίκων Κοινοτήτων ορεινών, ακριτικών και μειονεκτικών περιοχών, αλλά και όσων θα επιθυμούσαν να κατοικήσουν σε αυτές, για απόκτηση μόνιμης ιδιόκτητης κατοικίας, συντείνοντας ταυτόχρονα στην τόνωση και αναζωογόνηση αυτών των περιοχών.

1. Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών

Το πρώτο είναι το Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών, το οποίο αποτελεί τη βελτιωμένη συνέχεια του προηγούμενου Σχεδίου που για πρώτη φορά είχε τεθεί σε εφαρμογή τον Ιούλιο του 2019 και από το οποίο επωφελήθηκαν μέχρι σήμερα 226 αιτητές με δαπάνη €6,5 εκατομμυρίων.

Το νέο Σχέδιο επεκτείνεται σε 130 πρόσθετες Κοινότητες καλύπτοντας πλέον 258 συνολικά Κοινότητες. Διακρίνεται από σημαντικά αυξημένες παροχές, ιδιαίτερα σε νεαρά ζευγάρια και πολύτεκνες οικογένειες που το καθιστούν πιο ελκυστικό. Αξιοσημείωτη είναι και η διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων.

Η οικονομική βοήθεια σε μονήρη άτομα, ζευγάρια, αλλά και οικογένειες ανέρχεται μέχρι και €55.000, ενώ προσφέρονται πρόσθετα ποσά μέχρι €15.000 στην περίπτωση ύπαρξης ειδικών κατασκευών όπως π.χ. τοίχων αντιστήριξης, καθώς και μέχρι €10.000 για άτομα με αναπηρίες.

2. Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Συγκεκριμένων Περιοχών Υπαίθρου

Το δεύτερο σχέδιο είναι το Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Συγκεκριμένων Περιοχών Υπαίθρου. Πρόκειται για ένα εντελώς νέο σχέδιο, το οποίο στην ουσία έρχεται να επεκτείνει και να συμπληρώσει τη στεγαστική μας πολιτική σε όλες τις υπόλοιπες Κοινότητες και όλη την ύπαιθρο, που δεν καλύπτονται με το προηγούμενο Σχέδιο. Με το νέο αυτό Σχέδιο επωφελούνται πρόσθετες 128 Κοινότητες με την οικονομική ενίσχυση να ανέρχεται μέχρι και €20.000 για οικογένειες τεσσάρων ατόμων και άνω και μέχρι €15.000 για μονήρη άτομα και οικογένειες μέχρι τρία άτομα.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων, και για τα δυο στεγαστικά σχέδια, ορίστηκε η 1η Μαρτίου 2021, με καταληκτική ημερομηνία την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Επιδόματα

Πέραν από αυτά τα δύο Σχέδια, το Υπουργείο Εσωτερικών προχωρεί με ένα επιπλέον νέο σχέδιο που δίνει πρόσθετη οικονομική βοήθεια στους κατοίκους, ώστε συμπληρωματικά και αθροιστικά να βοηθηθούν ακόμη πιο αποφασιστικά, αφού τους παρέχεται πρόσθετο κίνητρο παραμονής στις περιοχές που θα επιλέξουν να αποκτήσουν ή να ανεγείρουν την ιδιόκτητη κατοικία τους.

Πιο συγκεκριμένα, με το Σχέδιο αυτό παραχωρείται ελάχιστο ετήσιο επίδομα €400 στους μόνιμα διαμένοντες σε απόσταση τουλάχιστον 40 χιλ. από αστικό κέντρο με το επίδομα να αυξάνεται κλιμακωτά αναλόγως της απόστασης, φτάνοντας μέχρι και τα €600. Στόχος μας να βοηθήσουμε στην κάλυψη μέρους του κόστους μετάβασης στα αστικά κέντρα, για σκοπούς εργασίας ή πρόσβασης σε διάφορες υπηρεσίες. Το επίδομα αυτό καλύπτει 101 κοινότητες και η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίστηκε η 2 Απριλίου 2021.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το επίδομα αυτό, προσφέρεται πρόσθετα από το επίδομα που ήδη παραχωρείται στους μόνιμα διαμένοντες κατοίκους των ορεινών κοινοτήτων με υψόμετρο μεγαλύτερο των 600μ., και το οποίο ήδη αφορά 110 κοινότητες.

Κυρίες και Κύριοι,
Είναι η πρώτη φορά που συνυπάρχουν ταυτόχρονα τόσα σχέδια στήριξης για ιδιοκατοίκηση στην ύπαιθρο, ιδιαίτερα των νεαρών ζευγαριών. Μέσα από τις πρώτες αντιδράσεις και το ενδιαφέρον που καταγράφεται, αισιοδοξούμε ότι τα σχέδια αυτά θα αξιοποιηθούν τα μέγιστα και θα βοηθήσουν στην αναζωογόνηση της υπαίθρου μας.

Για να κάνουμε πράξη αυτή τη μεγαλεπήβολη προσπάθεια, και μέχρι την πλήρη μηχανογράφηση της συγκεκριμένης υπηρεσίας, το ΥΠΕΣ, μετά και τη σημερινή έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου για έκτακτη πρόσληψη 15 προσώπων μέσα από τον κατάλογο των ανέργων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΠΚΑ), δημιουργεί Γραφείο Υποστήριξης Αιτητών. Το Γραφείο στόχο έχει να βοηθά στην ενημέρωση, στην παραλαβή, αλλά και στην προώθηση των αιτήσεων ώστε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες.

Περισσότερες πληροφορίες για τα συγκεκριμένα σχέδια θα ακούσετε σε λίγο κατά την παρουσίαση της συνεργάτιδάς μου κα Ανθούλας Σαββίδη, Προϊστάμενης Διεύθυνσης Πολιτικής και Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Πολεοδομικά κίνητρα
Αγαπητοί Φίλοι, για την Κυβέρνηση και το ΥΠΕΣ η αναπτυξιακή δραστηριότητα στον τόπο μας είναι η ατμομηχανή της οικονομίας μας. Στυλοβάτης αυτής της δραστηριότητας είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο τόπος μας από ανέκαθεν στηριζόταν και στηρίζεται στη μεσαία τάξη.

Είναι γι’ αυτό τον λόγο που μαζί με τη στήριξη που παρέχουν τα στεγαστικά σχέδια, παρουσιάζουμε σήμερα και δύο στοχευμένα σχέδια για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη βεβαίως και τις ιδιάζουσες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία.

Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας
Σε απόλυτο συσχετισμό τόσο με τα πολεοδομικά κίνητρα που εξαγγέλθηκαν και εφαρμόζονται από την περσινή χρονιά, όσο και με τις διαδικασίες ταχείας αδειοδότησης που επίσης εφαρμόζονται από την 1η Οκτωβρίου του 2020 με εξαιρετικά αποτελέσματα, παρουσιάζουμε σήμερα δύο νέα Σχέδια που στοχεύουν στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στη βελτίωση της βιωσιμότητάς τους. Τις λεπτομέρειες των σχεδίων θα παρουσιάσει ο Διευθυντής του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως κ. Κυριάκος Κούνδουρος.

Εγώ θέλω απλά να επαναλάβω ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι να δώσει πρόσθετη ώθηση και ευκαιρίες βελτίωσης της εμπορικής ανάπτυξης, τόσο σε υφιστάμενες όσο και σε νέες επιχειρήσεις.

• Το πρώτο από τα δύο Σχέδια παρέχει τη δυνατότητα αύξησης του ζωτικού χώρου καταστημάτων είτε εμπορικής είτε γραφειακής χρήσης, επιτρέποντας τη μετατροπή του μεσοπατώματος τους σε κύρια χρήση, μέχρι και κατά 40 τ.μ.

• Το δεύτερο Σχέδιο μειώνει το τίμημα εξαγοράς των απαιτούμενων χώρων στάθμευσης, από 50% μέχρι και 70% ανάλογα με την περιοχή.

Εάν σ’ αυτά τα σχέδια συνυπολογιστεί και η απόφασή μας για παράταση της ισχύος του Σχεδίου Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων, με το οποίο επιτρέπεται η Νομιμοποίηση και η Αδειοδότηση Αυθαίρετων και Νέων Κατασκευών σε εγκεκριμένες αναπτύξεις, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022, τότε γίνεται αντιληπτό ότι μιλούμε για μια ξεκάθαρη και ολοκληρωμένη πολεοδομική παρέμβαση υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, πέραν της γενναιόδωρης στήριξης που ήδη τους παρέχεται μέσα από τα Σχέδια του ΥΕΠΚΑ.

Κυρίες και Κύριοι,
Οι σημερινές εξαγγελίες για τη στεγαστική πολιτική ΔΕΝ είναι αποσπασματικές πολιτικές. Είναι η συνέχεια μιας ολοκληρωμένης στεγαστικής πολιτικής της Κυβέρνησης που ξεκίνησε από το 2019 με την ενίσχυση της οικοδομικής βιομηχανίας και τη βελτίωση των πολεοδομικών κινήτρων για παραγωγή μονάδων προσιτής κατοικίας και δημιουργία αγοράς προσιτού ενοικίου.

Καταληκτικά κε Πρόεδρε, αγαπητές φίλες και φίλοι,

Σε μια δύσκολη χρονικά στιγμή τόσο για την πατρίδα μας όσο και για ολόκληρη την υφήλιο, η Κυβέρνηση συνεχίζει με κοινωνική ευαισθησία να εφαρμόζει πολιτικές αλληλεγγύης με επίκεντρο τον άνθρωπο και με στόχο τη στήριξη των πολιτών και ενίσχυση της αναπτυξιακής δραστηριότητας.

Μέσα από τα ανθρωποκεντρικά μέτρα που εφαρμόζουμε, και αξιοποιώντας τις προοπτικές της υπαίθρου μας, δίνουμε ανακούφιση κυρίως στους νέους μας σε ό,τι αφορά στην ιδιοκατοίκηση. Δίνουμε ευκαιρίες στις επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Στη διαμόρφωση αυτών των πολιτικών προτάσεων και Σχεδίων έχουν συνεισφέρει ένας αριθμός ανθρώπων και φορέων, τους οποίους θα ήμουν αγνώμων εάν δεν ευχαριστούσα. Ευχαριστώ, λοιπόν, τον φίλο Επίτροπο Ορεινών Περιοχών Κώστα Χαμπιαούρη, τον Πρόεδρο του ΕΤΕΚ, Κωνσταντίνο Κωνσταντή, τον Πρόεδρο της Ένωσης Κοινοτήτων Ανδρέα Κιτρομηλίδη, τον Πρόεδρο του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης Μάριο Πελεκάνο, αλλά και όλους τους Επάρχους μας που θα αναλάβουν και την υλοποίηση των Σχεδίων από την 1η Μαρτίου.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Εξοχότατο Πρόεδρο της ΚΔ που στηρίζει την προσπάθεια μας, στους συνεργάτες μου στο ΥΠΕΣ και τις ομάδες τους για τη καταλυτική συμβολή τους στον σχεδιασμό αυτών των πολιτικών.

Και επειδή θέλουμε αυτά τα σχέδια και αυτές οι πολιτικές να γίνουν κτήμα των πολιτών και να αξιοποιηθούν τα μέγιστα από τους κατοίκους των επηρεαζομένων Κοινοτήτων, από την ερχόμενη Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου, ξεκινούμε πρόγραμμα ενημερωτικών συναντήσεων σε όλη την ύπαιθρο, με πρώτο σταθμό τις 13 Κοινότητες της Σολιάς.

Κε Πρόεδρε, φίλες και φίλοι, είμαι βέβαιος ότι με αυτές τις πολιτικές το μήνυμα της Κυβέρνησης προς τους πολίτες είναι και ξεκάθαρο και ηχηρό:

Είμαστε έμπρακτα δίπλα σας.

Για την παρουσίαση του Υπουργού Εσωτερικών πατήστε εδώ.


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 20200216 Δημοσιογραφική Διάσκεψη ΠτΔ και ΥΠΕΣ μέτρα και κίνητρα.pdf

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα