Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
05/04/2023 02:14:26 PM

Χαιρετισμός του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στην έναρξη της άσκησης που διεξάγεται στο πλαίσιο του σχεδίου «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πολιτικής Άμυνας Λεμεσού

05-04-2023 11:39

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας, σε αυτή την πολύ σημαντική άσκηση που διοργανώνεται από την Πολιτική Άμυνα, με στόχο την επιβεβαίωση της ετοιμότητας των υπηρεσιών του κράτους να ανταποκρίνονται σε περιστατικά κατάστασης έκτακτης ανάγκης που προκύπτουν μετά από έναν καταστροφικό σεισμό.

Κύριος στόχος της άσκησης, η οποία διεξάγεται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ», είναι να δώσει τη δυνατότητα στις εμπλεκόμενες αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους να εργαστούν από κοινού, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, εξετάζοντας την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων διαδικασιών σε σχέση με τη διαχείριση των συνεπειών ενός σεισμού. Ταυτόχρονα, αποσκοπεί στο να αναγνωρίσει και να προσδιορίσει τυχόν κενά και αδυναμίες που προκύπτουν για βελτίωση της ετοιμότητας της ανταπόκρισης και του συντονισμού μεταξύ των υπηρεσιών.

Κυρίες και κύριοι,

Oι ανθρωπογενείς και φυσικές καταστροφές είναι αδιαμφισβήτητα από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίζει μια κοινωνία. Γι’ αυτό και τα κράτη πρέπει να επενδύουν στην πρόληψη και προετοιμασία, διασφαλίζοντας πως οι διαδικασίες, οι δομές, οι υποδομές και οι ανθρώπινοι πόροι είναι σε θέση να ανταποκριθούν άμεσα και αποτελεσματικά σε ένα ενδεχόμενο περιστατικό φυσικής καταστροφής. Είναι επίσης σημαντικό οι μηχανισμοί των χωρών να βρίσκονται σε πλήρη εγρήγορση, για την όσο το δυνατόν καλύτερη ασφάλεια και προστασία των πολιτών τους.

Η Κύπρος είναι μια περιοχή με έντονη σεισμική δραστηριότητα και τα πρόσφατα σεισμικά γεγονότα στην Τουρκία και στη Συρία μας υπενθύμισαν την ανάγκη για ύψιστη ετοιμότητα ως προς την αντιμετώπιση παρόμοιων καταστάσεων. Αυτό βεβαίως μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την εφαρμογή κοινών στρατηγικών και διαδικασιών ανταπόκρισης, την εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού των υπηρεσιών, τον εκσυγχρονισμό και προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και συστημάτων. Η ενημέρωση δε του κοινού κρίνεται ζωτικής σημασίας σε ό,τι αφορά στην πρόληψη και την αντιμετώπιση σεισμικών καταστάσεων.

Κυρίες και κύριοι,

Η πραγματοποίηση της σημερινής άσκησης αποτελεί μια δοκιμασία ετοιμότητας σε πιθανές έκτακτες καταστάσεις. Η Πολιτική Άμυνα εργάζεται προς την κατεύθυνση της υλοποίησης, σε συνεργασία και με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, αρκετών δράσεων που στόχο έχουν την αύξηση της ανθεκτικότητας της κοινωνίας σε ένα σύνολο φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών και την ελαχιστοποίηση των συνεπειών τους.

Αυτή τη στιγμή να αναφέρω πως βρίσκεται σε εξέλιξη, σε συνεργασία με σχολεία, πανεπιστήμια και τοπικές αρχές αστικών και αγροτικών περιοχών, ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών για θέματα πρόληψης και προστασίας από διάφορους κινδύνους.

Σε πρόοδο βρίσκεται επίσης και η κοινή προσπάθεια του Τμήματος Δασών, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Πολιτικής Άμυνας και της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων για την ίδρυση και εγγραφή στην Ευρωπαϊκή Δεξαμενή Μονάδων Ανταπόκρισης Πολιτικής Προστασίας μιας Πεζοπόρου Μονάδας Δασοπυρόσβεσης. Αυτή η μονάδα θα είναι έτοιμη και διαθέσιμη για ανταπόκριση, μετά την πιστοποίηση και την εγγραφή της είτε στα πλαίσια του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε διμερώς.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί επιπλέον πως αρχές του 2024 θα τεθεί σε εφαρμογή το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης του πληθυσμού μέσω κινητών τηλεφώνων. Το σύστημα αυτό θα έχει τη δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων έγκαιρης προειδοποίησης στους συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας (είτε από τοπικούς παρόχους είτε από παρόχους εξωτερικού) σε προεπιλεγμένες περιοχές ή και σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε προληπτικά είτε κατασταλτικά για όλες τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Επιτρέψτε μου να αναφέρω ότι μόλις πρόσφατα έχει ανατεθεί στην Πολιτική Άμυνα ο ρόλος ως Αρμόδια Αρχή και Εθνικό Σημείο Επαφής για την ορθή εφαρμογή της οδηγίας για την αύξηση της ανθεκτικότητας των κρίσιμων οντοτήτων, δηλαδή οργανισμών και υπηρεσιών που παρέχουν κρίσιμες και ουσιώδεις υπηρεσίες απαραίτητες για την ομαλή λειτουργεία του κράτους και της οικονομίας.

Το γεγονός πως η Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης της Πολιτικής Άμυνας έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την πιστοποίησή της, τον περασμένο Δεκέμβριο, με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές των Ηνωμένων Εθνών (INSARAG) αποτελεί επίσης δείγμα για επαρκή ανταπόκριση της Δύναμης, και αυτό είναι άξιο συγχαρητηρίων. Άμεσα θα προχωρήσει επίσης και στην εγγραφή της στην Ευρωπαϊκή Δεξαμενή Μονάδων Ανταπόκρισης Πολιτικής Προστασίας.

Να αναφέρω, τέλος, πως πρόσφατα έχει ενισχυθεί ο στόλος της υπηρεσίας με 15 νέα οχήματα για κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων υποχρεώσεων. Ολοκληρώθηκε επίσης και η προμήθεια, μέσω Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, τεσσάρων ρυμουλκούμενων αντλιών νερού βαρεού τύπου, οι οποίες θα εμπλουτίσουν και θα καταστήσουν ακόμη πιο αποτελεσματικό τον εξοπλισμό της Δύναμης σε ό,τι αφορά στην αντιμετώπιση πλημμυρών.

Κυρίες και κύριοι,

Οι συνεχείς προκλήσεις «προστάζουν» την πλήρη ετοιμότητα στην αντιμετώπιση και τον περιορισμό των επιπτώσεων από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, γι’ αυτό και για το κράτος η ασφάλεια και η προστασία των πολιτών είναι ύψιστη προτεραιότητα. Συνεπώς, θα συνεχίσουμε να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες, εφαρμόζοντας δράσεις και πολιτικές, που συμβάλλουν στην αύξηση της ανθεκτικότητας της κοινωνίας.

Με την ευκαιρία της παρουσίας μου στη σημερινή άσκηση, να ευχαριστήσω, εκ μέρους της πολιτείας, την Πολιτική Άμυνα: το προσωπικό, τους εθελοντές, τις εθελόντριες και όλα τα υπόχρεα μέλη της Δύναμης, για τις προσπάθειες τους προς αυτή την κατεύθυνση και ιδιαίτερα τη Διοικήτρια για την πολύ καλή οργάνωση.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους εσάς τόσο για το έργο που επιτελείτε όσο και για τη συμμετοχή σας στην άσκηση, ευχόμενος κάθε επιτυχία.

(ΕΦυς/ΜΓ/ΕΧΡ)


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα