Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
21/01/2022

Παρέμβαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη για τη Διαχείριση των Συνόρων, 20-21 Ιανουαρίου 2022, στη Λιθουανία

21-01-2022 14:48

Είμαι πολύ χαρούμενος που μου δίδεται η ευκαιρία να ανταλλάξω απόψεις για ένα ζήτημα ζωτικής σημασίας για τις χώρες μας και την ίδια την ΕΕ.

Αγαπητοί, φίλοι, συζητάμε εδώ και πολύ καιρό και ήρθε η ώρα να γίνουμε πρακτικοί και να λάβουμε αποφάσεις. Kαθώς η ροή παράτυπων μεταναστών προς την Ευρώπη συνεχίζει να αυξάνεται μέσω ορισμένων διόδων και προς συγκεκριμένους προορισμούς, περιλαμβανομένης της χώρας μου, και η πρακτική της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης για πολιτικούς σκοπούς αυξάνεται ανησυχητικά από τους γείτονες μας, είναι σαφές ότι η αποτελεσματική προστασία των εξωτερικών μας συνόρων, αποτελεί επιτακτική ανάγκη για τη σταθερότητα και την ασφάλεια της Ευρώπης. Σήμερα το πρωί έγινε παρουσίαση της περίπτωσης της Λιθουανίας. Δυστυχώς, μπορώ να σας επιβεβαιώσω ότι το πρόβλημα είναι πολύ χειρότερο στην Κύπρο, αφού το ποσοστό των αιτητών διεθνούς προστασίας και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας φθάνει στο 4,6% του πληθυσμού. Είναι σχεδόν 50,000 άτομα.

Τα κράτη μέλη πρώτης γραμμής, ενεργώντας ως θεματοφύλακες των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης, θα πρέπει να αναλάβουν άμεση και αποφασιστική δράση για την πρόληψη της εισροής παράτυπων μεταναστών και της διείσδυσης δυνητικά εγκληματικών στοιχείων στην Ευρώπη. Από αυτή την άποψη, η διαχείριση των συνόρων είναι ουσιαστικής σημασίας για την πρόληψη των πρωτογενών ροών.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο επαναλαμβάνουμε τη σταθερή θέση μας σχετικά με τη χρηματοδότηση των φυσικών φραγμών στα εξωτερικά σύνορα, ως ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέτρα για την πρόληψη της εισροής. Στην περίπτωση της Κύπρου, το μέτρο αυτό θα πρέπει επίσης να εφαρμόζεται στην Πράσινη Γραμμή, η οποία αν και δεν αποτελεί εξωτερικό σύνορο, αποτελεί το κύριο σημείο εισόδου των παράτυπων μεταναστών στις περιοχές που βρίσκονται κάτω από τον αποτελεσματικό έλεγχο της Δημοκρατίας.

Τούτου λεχθέντος, λυπούμαστε που η πρόταση αναθεώρησης του κώδικα Σένγκεν δεν περιέχει σχετικές διατάξεις, αν και σχεδόν τα μισά κράτη μέλη το έχουν ζητήσει γραπτώς, και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κ. Charles Michel δήλωσε σαφώς ότι πρόκειται για ένα νόμιμο αίτημα.

Δεδομένου ότι η αποτροπή των αφίξεων από τη θάλασσα παρουσιάζει πρωταρχικές ανθρωπιστικές, αλλά και νομικές προκλήσεις και πρακτικές δυσκολίες, πρέπει να επαναπροσανατολίσουμε την εστίαση μας στην πρόληψη των αναχωρήσεων από τρίτες χώρες καταγωγής και διέλευσης, δηλαδή στην ίδια την πηγή.

Από αυτή την άποψη, η αποτελεσματική συνεργασία με τρίτες χώρες, προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα τους να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα σύνορά τους και να αποτρέπουν τις αναχωρήσεις, είναι ζωτικής σημασίας, συμπεριλαμβανομένων και επενδύσεων για να προβλεφθούν οικονομικές ευκαιρίες στις αντίστοιχες τρίτες χώρες, είναι ζωτικής σημασίας. Για το σκοπό αυτό, απαιτούνται συνεχείς προσπάθειες για την εξάρθρωση των δικτύων εμπορίας προσώπων, με ενισχυμένο ρόλο για την Europol, Frontex και Eurojust.

Θα πρέπει να επιδιωχθεί η σύναψη πρόσθετων Συμφωνιών για το καθεστώς) μεταξύ της Frontex και γειτονικών χωρών, καθώς και άλλων χωρών καταγωγής ή διέλευσης, ώστε να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη Μόνιμου Σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής με εκτελεστική εξουσία στο έδαφος και στα χωρικά ύδατα τρίτων χωρών. Στο πλαίσιο αυτό, η Κύπρος ζητά την επείγουσα σύναψη σχετικής Συμφωνίας για το καθεστώς με την Τουρκία, ως επείγουσα περίπτωση και ως προϋπόθεση για πρόσθετη στήριξη της ΕΕ προς την Τουρκία.

Ενώ η υποστήριξη και η συνεργασία με βασικούς εταίρους είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία των προσπαθειών μας, η ΕΕ θα πρέπει να αξιοποιήσει πλήρως όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για την προώθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής Συμφωνιών Επιστροφής και Επανεισδοχής. Χρειαζόμαστε επειγόντος αυτές τις συμφωνίες, εάν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί.

Τέλος, όσον αφορά την τακτική εργαλειοποίησης της μετανάστευσης από τρίτες χώρες, η απάντηση της ΕΕ στα πρόσφατα γεγονότα που ενορχηστρώθηκαν από τη Λευκορωσία, έδειξε ότι η αποφασιστική και ολοκληρωμένη δράση, η οποία περιλαμβάνει διπλωματική προσέγγιση και χρήση κατάλληλων μοχλών και άλλων νομικών εργαλείων, μπορεί να αποφέρει αξιοσημείωτα και βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, αναμένουμε ότι όλες οι προσπάθειες για την εργαλειοποίηση των μεταναστευτικών ροών από τρίτες χώρες κατά των κρατών μελών της ΕΕ, θα αντιμετωπιστούν με ενιαίο και συνεκτικό τρόπο σε ολόκληρη την ΕΕ.

(EΦυς)


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα