Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
09/02/2023 10:23:50 AM

Προεδρικές Εκλογές 2023 – Διευκολύνσεις εκλογέων σε τροχοκάθισμα

09-02-2023 08:06

Σε σχέση με δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας αναφορικά με προβλήματα προσβασιμότητας, που παρατηρήθηκαν σε κάποια εκλογικά κέντρα, ο Γενικός Έφορος Εκλογών διευκρινίζει ότι, τα εκλογικά κέντρα λειτουργούν κυρίως σε σχολικές αίθουσες, αρκετές εκ των οποίων, εκ των πραγμάτων παρουσιάζουν προβλήματα προσβασιμότητας, ειδικότερα σε παλιά σχολικά κτήρια.

Γνωρίζοντας τις δυσκολίες αυτές, και με στόχο την καλύτερη δυνατή διευκόλυνση των εκλογέων σε τροχοκάθισμα, το Γραφείο του Γενικού Εφόρου εξασφάλισε από την Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (Ο.ΠΑ.Κ) πληροφορίες αναφορικά με τα πρόσωπα που έχουν ανάγκη ειδικών διευκολύνσεων. Στις περιπτώσεις αυτές, υπήρξαν διευκολύνσεις στα εκλογικά κέντρα, στα οποία τα πρόσωπα αυτά έχουν κατανεμηθεί, δηλαδή τοποθέτηση ράμπας, όπου απαιτείται, καθώς και η τοποθέτηση ειδικού θαλάμου ψηφοφορίας.

Για τον ίδιο σκοπό, στις 9 Ιανουαρίου 2023 εκδόθηκε ανακοίνωση, με την οποία καλούντο όσα άτομα χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα, και δεν είναι μέλη της Ο.ΠΑ.Κ, όπως απευθυνθούν στο Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνοντας σχετικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση electoralroll@moi.gov.cy ή στον αριθμό τηλεομοιότυπο 22678486, ώστε να γίνουν και σε αυτές τις περιπτώσεις οι αναγκαίες ενέργειες, για να μπορέσουν να ασκήσουν απρόσκοπτα το εκλογικό τους δικαίωμα. Μέχρι και την προηγούμενη των εκλογών, αρκετά άτομα είχαν επικοινωνήσει με το Υπουργείο, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα και έγιναν όλες οι απαραίτητες διευθετήσεις. Ενόψει της επαναληπτικής εκλογής, καλούνται όσοι εκλογείς σε τροχοκάθισμα, δεν έχουν προβεί στην πιο πάνω ενημέρωση, να το πράξουν, αναφέροντας το όνομα και τον αριθμό ταυτότητάς τους, ώστε το Υπουργείο Εσωτερικών να μπορέσει να προβεί και σε αυτές τις περιπτώσεις στις αναγκαίες διευθετήσεις, για την εποικημένη ψηφοφορία.

Το Υπουργείο έχει διαπιστώσει, πως σε κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις παρουσιάστηκαν προβλήματα σε σχολικούς χώρους, που λειτουργούν εργοτάξια, καθώς επίσης υπήρξαν κάποιες περιπτώσεις, όπου χώροι στάθμευσης σχολείων παρέμειναν κλειδωμένοι, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρηθούν οι εκλογείς και ειδικότερα άτομα που παρουσιάζουν κινητικές δυσκολίες. Για τις περιπτώσεις αυτές, ο Γενικός Έφορος Εκλογών έχει ζητήσει από τους Εφόρους Εκλογής, όπως τα συνεργεία τους προβούν σε επιθεώρηση των εν λόγω χώρων, ώστε να αποφευχθούν ανάλογες δυσκολίες την ερχόμενη Κυριακή, που θα διεξαχθεί η επαναληπτική εκλογή. Επίσης, έχει ζητηθεί από τις σχολικές εφορείες όπως επιβεβαιώσουν πως οι χώροι στάθμευσης των σχολείων θα λειτουργήσουν κανονικά, προς εξυπηρέτηση των εκλογέων. Στην περίπτωση που πολίτες αντιμετώπισαν προβλήματα, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνοντας σχετικά.

(ΕΦυς/ΜΓ/ΕΧΡ)


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα