Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
26/04/2024

Ανακοίνωση Υπουργείου Εσωτερικών για την Ειδική Έκθεση Ελέγχου Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Κοινοτικά Συμβούλια της Ελεγκτικής ΥπηρεσίαςΣε συνέχεια της δημοσιοποίησης σήμερα από την Ελεγκτική Υπηρεσία της «Ειδικής Έκθεσης Ελέγχου Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Κοινοτικά Συμβούλια για την περίοδο 1998-2018», το Υπουργείο Εσωτερικών καλωσορίζει τα ευρήματα που καταγράφονται στην Έκθεση, τα πλείστα εκ των οποίων, επί της αρχής, βρίσκουν σύμφωνο το Υπουργείο.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπιστώσεις στην εν λόγω Έκθεση αφορούν την 20ετία μέχρι το 2018, και από αυτές προκύπτουν περιπτώσεις κακοδιαχείρισης σε Κοινοτικά Συμβούλια, αποδεικνύεται η αναγκαιότητα για υλοποίηση της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ιδιαίτερα σε σχέση με τις Κοινότητες, η δημιουργία των Συμπλεγμάτων Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ) αναμένεται να εξορθολογήσει το μοντέλο λειτουργίας τους και να ενισχύσει τη διαφάνεια, τη χρηστή διοίκηση και την αποδοτική εξυπηρέτηση των πολιτών. Η οργανωτική δομή και η στελέχωση των ΣΠΥ με επιστημονικό και εξειδικευμένο προσωπικό, που θα στηρίζει το έργο και τις αρμοδιότητες των Κοινοτικών Συμβουλίων, θα τερματίσουν τα φαινόμενα κακοδιαχείρισης και διαφθοράς που παρατηρούνταν σε αρκετές περιπτώσεις.

Το νέο σύστημα λειτουργίας των Τοπικών Αρχών είναι χωρίς αμφιβολία ένα μοντέλο σαφώς καλύτερο από το υφιστάμενο. Είναι και δική μας διαπίστωση ότι, για να εξυπηρετήσει στο μέγιστο και αποτελεσματικά τους πολίτες, το νέο αυτό σύστημα χρήζει συνεχών βελτιωτικών ενεργειών. Ως Κυβέρνηση, είμαστε σε ετοιμότητα για την επίλυση προβλημάτων που πιθανόν να προκύψουν το πρώτο μεταβατικό διάστημα, αλλά και για την υλοποίηση των κινήσεων εκείνων που θα ρυθμίσουν αδυναμίες της νομοθεσίας.

Όπως έχουμε πολλές φορές επισημάνει, τα οφέλη της μεταρρύθμισης θα γίνονται ολοένα και πιο αντιληπτά στην καθημερινότητα των πολιτών με το πέρας του χρόνου. Συγκεκριμένα για τις Κοινότητες τα οφέλη θα είναι πολλαπλά και θα εξορθολογήσουν τον τρόπο λειτουργίας τους, διατηρώντας ταυτόχρονα τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της κάθε τοπικής κοινωνίας.

Εν κατακλείδι, η συνεργασία του Υπουργείου Εσωτερικών με την Ελεγκτική Υπηρεσία είναι αγαστή, γεγονός που αποτυπώνεται στην Έκθεση της Υπηρεσίας, με αναφορά σε υιοθέτηση των εισηγήσεων της Υπηρεσίας στο σχετικό τροποποιητικό νομοσχέδιο. Το Υπουργείο Εσωτερικών εργάζεται εντατικά και με προσήλωση για την ομαλή έναρξη της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την 1η Ιουλίου.


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα