Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
19/12/2022

Ανακοίνωση Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών για τη μετεγκατάσταση 48 αιτούντων διεθνή προστασία στη Γερμανία

19-12-2022 16:18

To Υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε σήμερα, 19 Δεκεμβρίου 2022, η μεταφορά 48 αιτούντων διεθνούς προστασίας, από την Κύπρο στη Γερμανία, μέσω του πιλοτικού προγράμματος εθελούσιας μετεγκατάστασης, στο πλαίσιο του εθελοντικού μηχανισμού αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εν λόγω μεταφορά είναι η πρώτη από μια σειρά μεταφορών, που θα πραγματοποιηθούν μέσα στους επόμενους μήνες και έγινε σε συνεργασία της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασύλου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης και των Γερμανικών Αρχών.

O Μηχανισμός αυτός έχει σχεδιαστεί για να στηρίξει τα κράτη μέλη πρώτης γραμμής, τα οποία επηρεάζονται περισσότερο από μεταναστευτικές προκλήσεις, μέσω παροχής βοήθειας από άλλα κράτη μέλη. Εναλλακτικά και συμπληρωματικά, της στήριξης μέσω μετεγκατάστασης, τα κράτη μέλη, μπορούν να παρέχουν στήριξη με χρηματοδοτική συνεισφορά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τα κράτη μέλη, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου και τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, προκειμένου να συντονίσει την εφαρμογή του εθελοντικού μηχανισμού αλληλεγγύης.

Η αποδοχή της Γερμανίας για τη μεταφορά 500 αιτητών, εκ των οποίων οι πρώτοι 48 μεταφέρονται σήμερα, συμβάλει στην αντιμετώπιση των μεταναστευτικών προκλήσεων, που αντιμετωπίζουν οι Μεσογειακές χώρες με ιδιαίτερη έμφαση την Κύπρο, που αποτελεί την πρώτη χώρα σε αιτήσεις διεθνούς προστασίας στην Ένωση, κατ’ αναλογία πληθυσμού.

Οι μετεγκαταστάσεις υποστηρίζονται από χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και, κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασύλου και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης. Οι δραστηριότητες μετεγκατάστασης χρηματοδοτούνται 100% από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.

(ΕΦυς)


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα