Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
27/10/2023 01:22:59 PM

Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 13 του Νόμου 102(Ι)/2005Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως ενημερώνει για τα πιο κάτω:

Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 13 του Νόμου 102(Ι)/2005

1. Δίδεται ειδοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 13 του Περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Σχέδια και / ή Προγράμματα Νόμου, ότι την 25/10/2023 το Υπουργείο Εσωτερικών, ως Αρμόδια Αρχή, έχει υποβάλει στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτική Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο Περιβάλλον σχετικά με το υπό εκπόνηση Τοπικό Σχέδιο Παραλιμνίου, Αγίας Νάπας και Δερύνειας ως αυτή έχει προκύψει από τις εργασίες του Πολεοδομικού Συμβουλίου.

2. Το υπό εκπόνηση Τοπικό Σχέδιο Παραλιμνίου, Αγίας Νάπας και Δερύνειας αφορά ένα μεγάλο αριθμό θεμάτων, που σχετίζεται τόσο στο κείμενο, πρόνοιες και μέτρα πολιτικής του Τοπικού Σχεδίου, όσο και με τα σχέδια που το συνοδεύουν. Στο υπό εκπόνηση Τοπικό Σχέδιο περιλαμβάνονται οι περιοχές των Δήμων Παραλιμνίου, Αγίας Νάπας και Δερύνειας.

3. Η Στρατηγική Μελέτη μπορεί να τύχει επιθεώρησης μεταξύ Δευτέρας και Παρασκευής, μεταξύ των ωρών 7:30 και 14:30, στα γραφεία του Τμήματος Περιβάλλοντος (Λεωφόρος 28ης Οκτωβρίου 20-22, 2414 ΄Εγκωμη, Λευκωσία) και στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως (Οδός Κινύρα 5-6, 1102 Λευκωσία). Η Μελέτη είναι διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών με την ηλεκτρονική διεύθυνση www.moi.gov.cy, καθώς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως με την ηλεκτρονική διεύθυνση www.moi.gov.cy/tph.

4. Οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει στο Τμήμα Περιβάλλοντος, σε διάστημα 35 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της Γνωστοποίησης αυτής δηλαδή μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου 2023, απόψεις ή παραστάσεις αναφορικά με το περιεχόμενο της μελέτης ή τις επιπτώσεις που ενδέχεται να επιφέρει η έγκριση του σχεδίου στο περιβάλλον.


ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 27/10/2023


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 5457 27 10 2023 KYRIO MEROS TMIMA B.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat SEA_2022_TSx_Paralimniou_AyiasNapas_Deryneias.pdf

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα