Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
28/11/2023

Χαιρετισμός Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στην εκδήλωση απονομής των Κυπριακών Βραβείων Αρχιτεκτονικής, Αρχιτεκτονικής Εσωτερικού Χώρου και Ανάπτυξης Γης

Με τιμά ιδιαίτερα η πρόσκλησή σας να παραστώ στη σημερινή διοργάνωση, που πραγματοποιείται ως ελάχιστη ένδειξη εκτίμησης και επιβράβευσης των κορυφαίων έργων αρχιτεκτονικής, αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων και ανάπτυξης γης. Πρόκειται για έναν θεσμό-γιορτή αναγνώρισης της έμπνευσης και της δημιουργικότητας των επαγγελματιών του κλάδου, οι οποίοι, μέσα από την αισθητική των έργων τους, συμβάλλουν στην προαγωγή του πολιτισμού και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της χώρας μας.

Τα Κυπριακά Βραβεία Αρχιτεκτονικής, Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων και Ανάπτυξης Γης, που διοργανώνονται φέτος για δεύτερη φορά, στοχεύουν στην ανάδειξη του ευ επιχειρείν της Κύπρου και των βέλτιστων παραδειγμάτων επιχειρηματικότητας στους εν λόγω τομείς. Τα οκτώ βραβεία που θα απονεμηθούν απόψε επιβραβεύουν τους επιστήμονες των συγκεκριμένων κλάδων που ενσωματώνουν στο έργο τους σύγχρονες πρακτικές και τεχνολογίες, προωθώντας έτσι την περιβαλλοντική διάσταση, την ενεργειακή και οικονομική απόδοση, την αειφορία και την αρχιτεκτονική λειτουργικότητα και αισθητική.

Κυρίες και Κύριοι,

Το Υπουργείο Εσωτερικών και η Κυβέρνηση στηρίζουν τη δράση του ευρύτερου κλάδου της αρχιτεκτονικής και της ανάπτυξης της γης, αναγνωρίζοντας την ουσιαστική συνεισφορά του στην οικονομία και την ανάπτυξη του τόπου. Σκοπός μας είναι να διατηρήσουμε την κατασκευαστική βιομηχανία, αναπόσπαστο κομμάτι της οποίας αποτελούν οι επαγγελματίες αρχιτέκτονες, σε τροχιά ανάπτυξης, ώστε να διασφαλίσουμε την επαρκή κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των πολιτών.

Για τον σκοπό αυτό, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει εκπονήσει και εξαγγείλει Σχέδια και δράσεις, υπό την ομπρέλα της ολοκληρωμένης στεγαστικής πολιτικής, με κοινωνικό και ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό. Για πρώτη φορά, καταρτίστηκε μια ενιαία στρατηγική για τη στέγαση, που προσεγγίζει το ζήτημα πολυεπίπεδα και ολιστικά, με κοστολογημένες δράσεις και με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα υλοποίησης, η οποία απευθύνεται σε όλα τα κοινωνικό-οικονομικά στρώματα της κοινωνίας, με έμφαση στους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας.

Επιπλέον, ενόψει της εφαρμογής της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, βελτιώνουμε και εκσυγχρονίζουμε με την υλοποίηση πλάνου 22 μέτρων, τη διαδικασία αδειοδότησης ανάπτυξης γης. Στόχος είναι να απλοποιηθούν οι ισχύουσες διαδικασίες και να εισάγουμε ένα πιο ευέλικτο πλαίσιο αδειοδότησης, που θα διευκολύνει και θα εξυπηρετεί καλύτερα πρωτίστως τους πολίτες. Βασικότερη τροποποίηση, η οποία θα προωθηθεί σύντομα για νομοθετική ρύθμιση, είναι η κατάργηση της υποχρέωσης για εξασφάλιση πολεοδομικής και οικοδομικής άδειας για μικρές αναπτύξεις. Δίνοντας αναβαθμισμένο ρόλο και ευθύνη σε εσάς, τους Αρχιτέκτονες και τους Πολιτικούς Μηχανικούς, ως ειδικούς επιστήμονες με κατάρτιση και εμπειρία, επιδιώκουμε τη μείωση του χρόνου εξέτασης των αιτήσεων και τον περιορισμό των καθυστερήσεων στην έκδοση αδειών, που αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο των ενεργειών για τη μείωση των καθυστερήσεων και των χρονοβόρων, γραφειοκρατικών διαδικασιών, ψηφίστηκε πρόσφατα νόμος που διευκολύνει την ταχεία αδειοδότηση στρατηγικών έργων ανάπτυξης. Κατά παρόμοιο τρόπο, σημαντικά αναμένεται να συμβάλει στο όλο εγχείρημα και το νομοσχέδιο αστικού αναδασμού, για την ορθολογική διαχείριση αδρανούσας γης, στο πλαίσιο ενός σύγχρονου πολεοδομικού σχεδιασμού.

Κυρίες και Κύριοι,

Δεν θα ήθελα να επεκταθώ με συγκεκριμένες λεπτομέρειες για όλες τις δράσεις που προωθούμε. Θα αρκεστώ μόνο να αναφερθώ στη σημαντική για το Κράτος συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα για την επιτυχία των πολιτικών που προωθούνται από την Κυβέρνηση. Το Κράτος προσδοκά στη συμβολή σας, αξιοποιώντας τη μακροχρόνια τεχνογνωσία σας και τις επιστημονικά τεκμηριωμένες εισηγήσεις σας, έτσι ώστε να συνεχίσουμε από κοινού να εκσυγχρονίζουμε τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς και, κατ’ επέκταση, την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε στους πολίτες με βέλτιστες πρακτικές που συμβαδίζουν με τις απαιτήσεις και τις προκλήσεις του σήμερα.

Αγαπητοί συμμετέχοντες,

Ένα βραβείο δεν έχει καμία αξία αν δεν συνοδεύεται από πρόοδο και εξέλιξη στην καθημερινότητα της εργασίας σας. Σας συγχαίρω για το έργο και την προσφορά σας στην κοινωνία και είμαι βέβαιος πως θα συνεχίσετε να αναβαθμίζετε τον κλάδο σας δημιουργικά.

Σας ευχαριστώ.


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα