Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
02/12/2022 01:09:44 PM

Παρέμβαση Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην 1η Ετήσια Εκδήλωση για το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου

02-12-2022 11:22

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανάφερε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης είναι η σημαντικότερη παρακαταθήκη που αφήνει αυτή η διακυβέρνηση στη χώρα. Δεν είναι θέμα κομματικής τοποθέτησης, δεν είναι θέμα μιας κυβέρνησης. Είναι θέμα ενός σχεδιασμού, ο οποίος πραγματικά δημιουργεί μια νέα τάξη πράγματών. Το Υπουργείο Εσωτερικών είναι το κατεξοχήν Υπουργείο που είναι πιο κοντά στους πολίτες. Είναι το μεγαλύτερο σε δράσεις από τα Υπουργεία του κράτους.

Διαλαμβάνονται μέσα από το Σχέδιο οκτώ συγκεκριμένες δράσεις και μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις, κορυφαία των οποίων, και για αυτή μου ζητήθηκε να παρέμβω, είναι η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ο συνάδελφος Υπ. Οικονομικών είπε ότι οι μεταρρυθμίσεις είναι πάντοτε δύσκολες, και βεβαίως προσπαθούμε να επιλύσουμε αυτές τις δυσκολίες για να μπορούμε να κάνουμε πράξη αυτή την πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση.

Η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, που την χαρακτηρίζουμε ως την κορυφαία των μεταρρυθμίσεων στο Υπουργείο Εσωτερικών, είχε τεθεί εξαρχής από την παρούσα κυβέρνηση, πολύ ψηλά στην ιεράρχησή της και βεβαίως στις εξαγγελίες του ιδίου του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Αποτέλεσμα των προσπαθειών μας, ήταν να φτάσουμε στη ψήφιση ενός σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου για την τοπική αυτοδιοίκηση αποτελούμενο από τρείς διαφορετικές νομοθεσίες που καλύπτουν την λειτουργία των δήμων, των κοινοτήτων αλλά και τον νεοσύστατο θεσμό των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης, που είναι κάτι πραγματικά καινοτόμο.

Εδώ θέλω να μου επιτρέψετε να απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συνεργάτες μας που δεν είναι άλλοι και από τη νομοθετική εξουσία γιατί μέσα από συναίνεση, μέσα από διαβούλευση πετύχαμε, όντας κυβέρνηση κοινοβουλευτικής μειοψηφίας, να έχουμε μια ομόφωνη τοποθέτηση για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κάτι που καταδεικνύει την ωριμότητα των Κυπρίων πολιτικών στο σύνολό τους, είτε αυτοί είναι στην εκτελεστική, είτε στη νομοθετική εξουσία.

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο διαλαμβάνει τη σύσταση 20 νέων οντοτήτων, μέσα από τη συνένωση των 30 υφιστάμενων δήμων μαζί με 63 κοινοτήτες, οι οποίοι θα είναι αφενός πιο ισχυροί, αλλά και οικονομικά βιώσιμοι, με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, κάτι το οποίο διαλαμβάνει- και είμαστε- στα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι νέοι Δήμοι θα διαθέτουν ενισχυμένους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου και διαφάνειας, κάτι το οποίο διεκδικήσαμε ευθύς εξαρχής, αυξημένες αρμοδιότητες και μεγαλύτερη δυνατότητα συμμετοχής του πολίτη στη λήψη αποφάσεων, κάτι το οποίο είναι το ζητούμενο.

Ο δημότης πλέον θα μπορεί να απολαμβάνει ποιοτικότερες υπηρεσίες στο χαμηλότερο δυνατό κόστος. Βεβαίως πρόσθετα από τις δημαρχούμενες περιοχές, δημιουργούμε και 30 συμπλέγματα κοινοτήτων στην επικράτεια της Δημοκρατίας, από τις 357, το οποίο δημιουργεί μια νέα δυναμική στην αυτοδιοίκηση.

Όπως ανέφερα και προηγουμένως, η μεταρρύθμιση διαλαμβάνει κάτω από το τρίτο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε, τη δημιουργία ενός καινούριου θεσμού, που είναι ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης, ο οποίος αναλαμβάνει σε επαρχιακό επίπεδο μια σειρά από πάρα πολύ σημαντικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, οι οποίες σήμερα είναι κατακερματισμένες.

Και αναφέρομαι στην ύδρευση, τη διαχείριση των αποχετευτικών λυμάτων και στερεών αποβλήτων, αλλά εξαιρετικά σημαντική είναι η πολεοδομική αδειοδότηση της ανάπτυξης. Ο στόχος βεβαίως είναι να εκμεταλλευτούμε τις οικονομίες κλίμακας που δημιουργεί αυτή η συνένωση και να δώσουμε δυνατότητες καλύτερων υπηρεσιών, ταχύτερων υπηρεσιών και βεβαίως ποιοτικότερων.

Βρισκόμαστε σήμερα στο μεταβατικό στάδιο της εφαρμογής και υπάρχει πάρα πολλή δουλειά που γίνεται και άλλη που πρέπει να γίνει στους επόμενους 17 μήνες που έχουν απομένει μέχρι τον Ιούνιο του 2024 όταν θα έχουμε ολοκληρωμένη τη μεταρρύθμιση, με τις πρώτες δημοτικές εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης να γίνονται ταυτόχρονα με τις ευρωεκλογές τον Μάϊο του 2024.

Δυο οι βασικοί πυλώνες της δουλειάς που γίνεται στο μεταβατικό στάδιο.

Σε πρώτο χρόνο το Υπουργείο Εσωτερικών, διοργάνωσε ήδη αριθμό ενημερωτικών ημερίδων σε πολιτικό και τεχνοκρατικό επίπεδο, παράλληλα και ταυτόχρονα με την προσπάθεια εφαρμογής των προνοιών των νέων Νομοσχεδίων.

Συστάθηκε η Κεντρική Συμβουλευτική Επιτροπή στην οποία συμμετέχουν τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών, αλλά και οι Πρόεδροι των Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων, ενώ ετοιμάστηκε ένας ολοκληρωμένος οδικός χάρτης ο οποίος περιλαμβάνει τις ενέργειες που αφορούν την ετοιμασία εφαρμογής του νέου μοντέλου. Συστάθηκαν επίσης ομάδες εργασίας στελεχωμένες τόσο από τεχνοκράτες των αρμόδιων Υπουργείων, όσο και από μέλη των ενώσεων δήμων και κοινοτήτων, και οι οποίες ασχολούνται με θέματα στελέχωσης και προσωπικού, τον προϋπολογισμό, τα πληροφοριακά συστήματα, την αδειοδότηση της ανάπτυξης- που ενδεχόμενα η πιο δύσκολη από αυτά που απομένει να γίνουν- την εκπαίδευση και διαχείριση της αλλαγής, αλλά και την ενημέρωση του κοινού (είναι κάτι το οποίο θα προβαίνουμε συνεχώς).

Καταληκτικά, μέσα από αυτή την προσπάθεια που γίνεται, ο σκοπός και ο στόχος είναι να είμαστε έτοιμοι, και θα είμαστε έτοιμοι.

Έχουμε συμπεριλάβει στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ένα έργο εκπαίδευσης και επιμόρφωσης τόσο των αιρετών όσο και των τεχνοκρατών, με κόστος €840,000, διάρκειας 30 μηνών, το οποίο θα υλοποιηθεί από το Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης για την Καλή Διακυβέρνηση του Συμβουλίου της Ευρώπης, με τη συνεργασία των Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και της Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης.

Οι διάφορες θεματικές ενότητες, στις οποίες θα γίνει επιμόρφωση, έχουν καθοριστεί με βάση εκπαιδευτικά εργαλεία και η κατάληξη είναι ότι, θέλουμε μέσα από αυτή την ενημέρωση να δομηθεί και να εφαρμοστούν όλα όσα οι τρεις νομοθεσίες διαλαμβάνουν με την απαραίτητη στήριξη του κράτους που είναι δοσμένη αφού η Κυβέρνηση αποφάσισε μαζί με τις αυξημένες αρμοδιότητες που παρέχονται στις τοπικές πλέον κυβερνήσεις να δώσει και την απαραίτητη οικονομική αυτοδυναμία αυξάνοντας τη σταθερή χορηγία προς τη τοπική αυτοδιοίκηση κατά 65% από αυτή που ισχύει σήμερα, στα €117 εκ. κατ’ έτος, ώστε να δώσουμε αυτή τη δυνατότητα να γίνει πράξη αυτός ο θεσμός, που επιζητούσαν οι πολίτες πρώτα και πάνω απ’ όλα και η κυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη το έκανε πράξη.

(ΕΦυς)


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα