Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
14/02/2024 01:42:04 PM

Ανακοίνωση Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με την εξαγγελθείσα διαμαρτυρία των ναυαγοσωστών παραλίαςΑναφορικά με την εξαγγελθείσα διαμαρτυρία των ναυαγοσωστών παραλίας την Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2024, το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει τα ακόλουθα:

1. Σε σχέση με το αίτημα για δημιουργία Υπηρεσίας Ασφαλείας Παραλιών και έχοντας υπόψη τη μέχρι σήμερα εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ασφάλειας Παραλιών «ΣΑΛΑΜΙΣ», το Υπουργείο Εσωτερικών βρίσκεται σε διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης του όλου συστήματος ναυαγοσωστικής προστασίας, με σκοπό να εξευρεθεί η πλέον ενδεδειγμένη λύση για τη συνολική διαχείριση της ναυαγοσωστικής προστασίας από έναν κεντρικό φορέα. Για το θέμα αυτό, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις θα τύχουν σχετικής ενημέρωσης το συντομότερο δυνατό για να εκφέρουν τις δικές τους απόψεις/εισηγήσεις.

2. Δεδομένης της πιο πάνω διαδικασίας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και σε σχέση με το αίτημα της συνδικαλιστικής πλευράς για περαιτέρω δημιουργία μόνιμων θέσεων ναυαγοσώστη, λαμβάνοντας υπόψη την εποχικότητα που εκ των δεδομένων εμπεριέχει το θέμα της ναυαγοσωστικής προστασίας, με την αύξηση των αναγκών να επικεντρώνεται στους θερινούς μήνες, με σαφώς λιγότερες ανάγκες τους χειμερινούς, το Υπουργείο Εσωτερικών κρίνει ότι, στην παρούσα φάση και μέχρι τη λήψη τελικής απόφασης για τον κεντρικό φορέα που θα αναλάβει την ασφάλεια των παραλίων, οι ανάγκες αυτές θα πρέπει να καλύπτονται μέσω των υφιστάμενων μόνιμων θέσεων και μέσω της αύξησης των μηνών απασχόλησης των εποχικών ναυαγοσωστών. Η τυχόν αναγκαιότητα πρόσθετων μόνιμων θέσεων θα πρέπει να τύχει αξιολόγησης και εξέτασης από τον κεντρικό φορέα όπως αυτός θα αποφασιστεί εντέλει, σε συνάρτηση με τον γενικότερο σχεδιασμό της ναυαγοσωστικής προστασίας.

3. Σε ό,τι αφορά αναφορές ως προς τη γενικότερη διαχείριση και υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Ασφάλειας Παραλιών «ΣΑΛΑΜΙΣ», το Υπουργείο Εσωτερικών διευκρινίζει ότι από την έναρξη εφαρμογής της υλοποίησης του εν λόγω Σχεδίου έχουν ληφθεί μέτρα από το Υπουργείο, με τη συμβολή του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) και των Επαρχιακών Διοικήσεων, καθώς και με τη συνεργασία με τις Συντεχνίες του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού. Τα μέτρα αυτά έχουν συμβάλει στην αναβάθμιση της ναυαγοσωστικής προστασίας στη χώρα μας και έχουν επιλυθεί πάγια αιτήματα των ιδίων των ναυαγοσωστών παραλίας ως ακολούθως:
* Τέθηκε σε ισχύ Σχέδιο Υπηρεσίας για την ωρομίσθια θέση ναυαγοσώστη.
* Αναβαθμίστηκε η Κλίμακα της θέσης ναυαγοσώστη από Κλ. Ε5-Ε6 στην Κλ. Ε7-Ε8.
* Συμφωνήθηκε νέα κοινή διαδικασία και κριτήρια πρόσληψης μόνιμων και εποχικών ναυαγοσωστών.
* Ανεγέρθηκαν 45 νέοι ναυαγοσωστικοί πύργοι παγκύπρια προς αναβάθμιση των παρεχόμενων ναυαγοσωστικών υπηρεσιών, αλλά και προς βελτίωση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού.
* Αυξήθηκαν οι μόνιμες θέσεις ναυαγοσωστών κατά 14 και συνολικά σήμερα παγκύπρια υπάρχουν 78 μόνιμες θέσεις ναυαγοσωστών, οι οποίες με την πλήρωση των προαναφερόμενων 14 νέων θέσεων θα ανέλθουν σε 92. Στις μόνιμες θέσεις περιλαμβάνονται και 36 θέσεις ναυαγοσωστών/διασωστών στους δύο Αερολιμένες. Οι υπόλοιπες ανάγκες καλύπτονται εποχικά με την πρόσληψη εποχικού προσωπικού ανάλογα με την περίοδο και το πρόγραμμα στελέχωσης.

Καταληκτικά, το Υπουργείο Εσωτερικών εργάζεται προς την κατεύθυνση εξεύρεσης της καταλληλότερης λύσης σε ό,τι αφορά στη διαχείριση της ναυαγοσωστικής προστασίας από έναν κεντρικό φορέα, ο οποίος θα έχει τη συνολική ευθύνη, τόσο για τις προσλήψεις ναυαγοσωστών και τη στελέχωση των παραλιών, όσο και για την προμήθεια του απαραίτητου ναυαγοσωστικού εξοπλισμού και μέσων διάσωσης. Ενδιάμεσα, το Υπουργείο Εσωτερικών και οι Επαρχιακές Διοικήσεις θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν το Εθνικό Σχέδιο «ΣΑΛΑΜΙΣ», καθώς και τη συμφωνημένη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού με γνώμονα τη διασφάλιση της μέχρι σήμερα εποικοδομητικής συνεργασίας με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές μέχρι την ολοκλήρωση της πιο πάνω προσπάθειας.


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα