Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
20/10/2023

Aιτήσεις για απασχόληση εξήντα επτά (67) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου (Τεχνικοί Μηχανικοί Κλ. Α5 (2η βαθμίδα)) για υλοποίηση της Μεταρρύθμισης της Τοπικής ΑυτοδιοίκησηςΤο Υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 7θ(Ι)/2Ο16) και υπό την αίρεση της έγκρισης σχετικού προϋπολογισμού, γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση εξήντα επτά (67) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου (Τεχνικοί Μηχανικοί Κλ. Α5 (2η βαθμίδα) για υλοποίηση της Μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 4(2)(α), για περίοδο μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Οι εργοδοτούμενοι θα τοποθετηθούν, ανάλογα με τις ανάγκες, είτε στη Διοίκηση του Υπουργείου Εσωτερικών (Τεχνικές Υπηρεσίες), είτε στις Επαρχιακές Διοικήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών (Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου, Αμμοχώστου) είτε στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (Κεντρικά Γραφεία και Επαρχιακά Γραφεία Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και Αμμοχώστου) και σε επόμενο στάδιο, στους πέντε Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης (Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και Αμμοχώστου) που θα λειτουργήσουν από 1.7.2024.

Η βασική αμοιβή θα είναι στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α5 (2η βαθμίδα) και σε αυτή θα προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο απασχόλησης.

Με βάση το άρθρο 10 του Ν. 70(Ι)/2016, εργοδοτούμενος ο οποίος προσλαμβάνεται δυνάμει των διατάξεών του, απασχολείται με μειωμένη κλίμακα εισδοχής κατά 10% για τους πρώτους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την πρόσληψή του, όπως καθορίζεται στον εκάστοτε ετήσιο σε ισχύ περί Προϋπολογισμού Νόμο.

Περισσότερες λεπτομέρειες ή/και πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, Αρ. 5576, ημερομηνίας 20/10/2023, αντίγραφο της οποία βρίσκεται πιο κάτω.


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 1196 - Πρόσληψη Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Word Αίτηση Εκτάκτων Υπαλλήλων ορισμένου χρόνου.doc

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα