Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

Γραφείο Επιστροφών
Έχει συσταθεί Γραφείο Επιστροφών, το οποίο στεγάζεται στο κτήριο της Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, με στόχο τον συντονισμό και διαχείριση των επιστροφών υπηκόων τρίτων χωρών στις χώρες καταγωγής τους.

Ρόλος του είναι:

● Ο συντονισμός των αρμόδιων υπηρεσιών σε ό,τι αφορά στις διαδικασίες επιστροφών:
- Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (Αστυνομία Κύπρου)
- Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (Υπουργείο Εσωτερικών) και
- Υπηρεσία Ασύλου (Υπουργείο Εσωτερικών)

● Ο συντονισμός με την ΕΕ και τις υπηρεσίες της ΕΕ
● Επικοινωνία με τρίτες χώρες

Η σύσταση του Γραφείου Επιστροφών αποσκοπεί στην επιτάχυνση των διαδικασιών επιστροφής μέσα από συνεχείς αναθεωρήσεις των διαδικασιών βάσει των συνθηκών, αλλά και στην παροχή βοήθειας και κινήτρων σε υπηκόους τρίτων χωρών για επιστροφή τους εθελούσια / εκούσια στη χώρα καταγωγής τους.

Η λειτουργία του Γραφείου Επιστροφών έχει συντείνει στη δραστική αύξηση του επαναπατρισμού υπηκόων τρίτων χωρών στις χώρες καταγωγής τους.

Πιο κάτω βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις υποβοηθούμενες εθελούσιες επιστροφές.Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ενημερωτικό έντυπο για Επιστροφές για Υπηκόους Τρίτων Χωρών.pdfΠίσω στην προηγούμενη σελίδα