Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών


Επισκεφθείτε εδώ την ιστοσελίδα του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης διαχειρίζεται όλα τα δεδομένα που συνδέονται με την κυπριακή ιθαγένεια και υπηκοότητα. Συγκεκριμένα, από τις κύριες αρμοδιότητες του ΤΑΠΜ είναι η εξέταση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, των περιπτώσεων απόκτησης, αποκήρυξης και αποστέρησης της κυπριακής ιθαγένειας/ υπηκοότητας. Επιπλέον, το Τμήμα, ως Αρχείο Πληθυσμού, επιλαμβάνεται όλων των αιτήσεων για έκδοση επίσημων εγγράφων για διάφορους σκοπούς που απορρέουν από τη διαχείριση της κυπριακής ιθαγένειας (έκδοση δελτίων πολιτικής και προσφυγικής ταυτότητας, διαβατηρίων, εκλογικών βιβλιαρίων, πιστοποιητικών γεννήσεως και θανάτου, πιστοποιητικών εκτοπισμένου, πιστοποιητικών γάμου κ.ά.). Η εξυπηρέτηση του κοινού για θέματα Αρχείου Πληθυσμού διεξάγεται στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος, στις Επαρχιακές Διοικήσεις (Υπουργείο Εσωτερικών), στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, Υπουργείο Οικονομικών) και στα Κέντρα Πολίτη (Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων). Ορισμένες υπηρεσίες παρέχονται και από τις Διπλωματικές/ Προξενικές Αρχές της Δημοκρατίας στο εξωτερικό.

Επιπλέον, κύρια αρμοδιότητα του Τμήματος είναι η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης και ισορροπημένης μεταναστευτικής πολιτικής, μέσα από την οποία θα προωθείται η κοινωνική συνοχή και η οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Το Τμήμα είναι αρμόδιο για τη διαχείριση και την εφαρμογή του κεκτημένου, της κείμενης νομοθεσίας και της πολιτικής για θέματα νόμιμης και παράνομης μετανάστευσης. Εντός αυτού του φάσματος περιλαμβάνεται και ο χειρισμός της ελεύθερης διακίνησης των Ευρωπαίων πολιτών και των μελών των οικογενειών τους στη Δημοκρατία. Προς επίτευξη των πιο πάνω, κύρια αρμοδιότητα του ΤΑΠΜ είναι η εξέταση αιτήσεων για παραχώρηση μόνιμων καθεστώτων και έκδοση αδειών προσωρινής διαμονής σε μεγάλο φάσμα μεταναστών στη Δημοκρατία. Πρόσθετα, το Τμήμα, ως αρμόδια αρχή για τη διασφάλιση του δικαιώματος των πολιτών της ΕΕ και των μελών των οικογενειών να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στη Δημοκρατία, έχει ως κύρια αρμοδιότητα την εξέταση αιτήσεων για έκδοση βεβαιώσεων εγγραφής και δελτίων διαμονής σε Ευρωπαίους πολίτες και μέλη των οικογενειών τους που δεν είναι Ευρωπαίοι πολίτες, αντίστοιχα. Η εξυπηρέτηση του κοινού για θέματα μετανάστευσης, όπως αναγράφονται πιο πάνω, διεξάγεται στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος (για την επαρχία Λευκωσίας) και στα Επαρχιακά Κλιμάκια της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αστυνομίας Κύπρου για τις υπόλοιπες επαρχίες.Χρήσιμες Συνδέσεις

Ειδοποιήσεις SMS Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων μέσω του η-ΣΑΠ


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα