Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Η εμπορία προσώπων αποτελεί μια ευμετάβλητη και δύσκολα ελεγχόμενη μορφή εγκλήματος, το οποίο διαπράττεται συχνά στα πλαίσια του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος. Έχοντας προσλάβει παγκόσμιες διαστάσεις, εμφανίζεται με διάφορες μορφές και εκφάνσεις, γεγονός το οποίο καθιστά την αντιμετώπιση του ιδιαίτερα δύσκολη. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ΔΟΕ), τα θύματα εμπορίας ανέρχονται τουλάχιστον σε 20,9 εκατομμύρια σε παγκόσμιο επίπεδο, εκ των οποίων τα 5,5 εκατομμύρια είναι παιδιά. Βάσει της τελευταίας στατιστικής έκθεσης της EUROSTAT EUROSTAT Statistical Working Paper, "Trafficking in Human Beings", 2014 edition http://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/trafficking_in_human_beings_-_eurostat_-_2014_edition.pdf, ο αριθμός των καταγεγραμμένων θυμάτων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ανέρχεται σε 30.146 άτομα. Η έκταση φυσικά του φαινομένου υπολογίζεται σε εκατοντάδες χιλιάδες UNODC Global Report on Trafficking in Persons 2014, https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/GLOTIP_2014_full_report.pdf, αφού οι αριθμοί αυτοί αντικατοπτρίζουν μόνο θύματα που έχουν εντοπιστεί από τις αρχές. Οι γυναίκες και τα κορίτσια αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των θυμάτων εμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση ενώ οι μετανάστες αποτελούν το μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων εκμετάλλευσης στην εργασία και καταναγκαστικής εργασίας Σύμφωνα με την έκθεση της EUROSTAT, το ποσοστό εμπορίας με σκοπό την σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών και κοριτσιών ανέρχεται στο 95% και το ποσοστό των ανδρών για σκοπούς εργασιακής εκμετάλλευσης ανέρχεται στο 71%..

Η εμπορία προσώπων αποτελεί τη σύγχρονη μορφή δουλείας, η οποία καταρρακώνει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και παραβιάζει θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Τα θύματα συχνά στρατολογούνται, μεταφέρονται και στεγάζονται με τη χρήση βίας, καταναγκασμού ή απάτης και εξαναγκάζονται να ζουν σε καταχρηστικές συνθήκες, οι οποίες περιλαμβάνουν τη σεξουαλική τους εκμετάλλευση, τη καταναγκαστική εργασία ή παροχή υπηρεσιών, την επαιτεία, τη συμμετοχή σε παράνομες δραστηριότητες, ή την αφαίρεση οργάνων. Είναι υποχρεωμένα να παρέχουν υπηρεσίες επτά ημέρες την εβδομάδα ενώ συχνά στερούνται των προσωπικών τους εγγράφων. Σε αρκετές περιπτώσεις εκβιάζονται να επιστρέψουν χρηματικά ποσά στους διακινητές τους για υποτιθέμενα χρέη που τους οφείλουν. Ζουν υπό τις απειλές των διακινητών τους και με το φόβο αντιποίνων. Για ένα θύμα εμπορίας, η προοπτική ότι μπορεί να ξεφύγει από τους διακινητές του φαντάζει αδύνατη.

Οι βασικότερες αιτίες που καθιστούν ένα θύμα ευάλωτο σε συνθήκες εκμετάλλευσης βρίσκονται ριζωμένες στη φτώχεια, στην ελλιπή λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών του κράτους δικαίου, στην ανισότητα των φύλων και τη βία κατά των γυναικών, στους πολέμους και τις ένοπλες συγκρούσεις, στις φυσικές καταστροφές στις χώρες προέλευσης των θυμάτων, στην οικονομική εξαθλίωση και τον κοινωνικό αποκλεισμό, στην έλλειψη ευκαιριών και απασχόλησης, στην έλλειψη πρόσβασης στην εκπαίδευση, στην παιδική εργασία και στις διακρίσεις. Κύρια αιτία, ωστόσο, της εμπορίας προσώπων αποτελεί η ζήτηση και το κέρδος (π.χ. στην ακμάζουσα βιομηχανία του σεξ και την επακόλουθη ζήτηση για σεξουαλικές υπηρεσίες και τη ζήτηση για φθηνή εργασία με στόχο τη μείωση του κόστους και την αύξηση του κέρδους). Η σύνδεση της εμπορίας προσώπων με το οργανωμένο έγκλημα και την παράνομη διακίνηση ατόμων διαμέσου συνόρων είναι δεδομένη και η εμπορία προσώπων εξακολουθεί να είναι μια εγκληματική επιχείρηση περιορισμένου ρίσκου με υψηλές αποδόσεις. Ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας εκτιμά ότι τα ετήσια κέρδη από την εμπορία προσώπων φτάνουν τα 32 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η εμπορία προσώπων αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη πηγή εσόδων του οργανωμένου εγκλήματος, μετά την εμπορία ναρκωτικών.

Η Κύπρος λόγω της γεωγραφικής της θέσης αποτελεί πρώτο σημείο εισόδου πολλών μεταναστών στην Ευρώπη και κατ’ επέκταση αποτελεί χώρα προορισμού θυμάτων εμπορίας προσώπων. Η εμπειρία καταδεικνύει ότι η σεξουαλική εκμετάλλευση και η εκμετάλλευση στην εργασία αποτελούν τις πιο συνηθισμένες μορφές εμπορίας προσώπων στη Δημοκρατία. Ωστόσο, κατά το 2015 έχουν καταγραφεί αυξανόμενες τάσεις εμπορίας προσώπων για τέλεση καταναγκαστικών γάμων.
Πίσω στην προηγούμενη σελίδα