Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

Για Μεγαλύτερης Κλίμακας Αναπτύξεις

Νέο Πλαίσιο Αδειοδότησης (Πολεοδομική Βεβαιότητα)


Με στόχο την απλοποίηση και επίσπευση των διαδικασιών αδειοδότησης της ανάπτυξης, από την 1η Οκτωβρίου 2020, τέθηκε σε εφαρμογή η Νέα Πολιτική Αδειοδότησης, με την οποία εισήχθη νέα διαδικασία ταχείας αδειοδότησης οικιστικών αναπτύξεων, μέχρι δύο μονάδων κατοικίας σε οικόπεδο ή σε υπό δημιουργία οικόπεδο (πολεοδομική βεβαιότητα). Ταυτόχρονα, εφαρμόστηκε για πρώτη φορά η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για χορήγηση πολεοδομικής άδειας στις Πολεοδομικές Αρχές του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, και αντίστοιχα αιτήσεων για έκδοση άδειας οικοδομής στις πέντε Επαρχιακές Διοικήσεις. Με βάση την πολιτική αυτή, η πολεοδομική και οικοδομική άδεια εκδίδονται σε διάστημα 10 ημερών αντίστοιχα.

Παράλληλα, από τις 28/6/2022 έχει τεθεί σε χρήση από τις 5 Πολεοδομικές Αρχές του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ιππόδαμος», μέσω του οποίου οι πιο πάνω πολεοδομικές αιτήσεις (για μέχρι δύο μονάδες κατοικίας σε οικόπεδο/υπό δημιουργία οικόπεδο), υποβάλλονται και τυγχάνουν διαχείρισης ηλεκτρονικά, και οι πολεοδομικές άδειες αποστέλλονται πλέον ηλεκτρονικά στους μελετητές, με χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής.

Μετά την επιτυχή εφαρμογή της νέας διαδικασίας αδειοδότησης, για διετή περίπου περίοδο, σε οικιστικές αναπτύξεις μέχρι δύο μονάδων κατοικίας, έχει αποφασιστεί η επέκταση του πεδίου εφαρμογής και σε μεγαλύτερης κλίμακας αναπτύξεις, που αφορούν σε 3 ή 4 μονάδες κατοικίας, μέχρι 12 κατοικίες εν σειρά, μέχρι 20 οικιστικά διαμερίσματα σε πολυκατοικία, καθώς και σε μεικτές, εμπορικές/ γραφειακές/ οικιστικές αναπτύξεις, εμβαδού μέχρι 1000τ.μ., σε οικόπεδα και σε υπό δημιουργία οικόπεδα.

Το πεδίο εφαρμογής της νέας διαδικασίας, όσον αφορά τις οικιστικές αναπτύξεις, αφορά περιοχές όπου επιτρέπεται οικιστική ανάπτυξη, στα όρια των Τοπικών Σχεδίων και της Δήλωσης Πολιτικής, ενώ όσον αφορά τις μεικτές αναπτύξεις, αφορά περιοχές όπου επιτρέπεται η εμπορική και η μεικτή οικιστική/ γραφειακή ανάπτυξη, στα όρια των Τοπικών Σχεδίων και των Σχεδίων Περιοχής. Για τις αναπτύξεις αυτές, η πολεοδομική άδεια θα χορηγείται εντός περιόδου 30 εργάσιμων ημερών. Η επέκταση του νέου πλαισίου αδειοδότησης τίθεται σε εφαρμογή από τις 15/9/2022, με την έκδοση της νέας Εντολής με αρ. 1 του 2022.

Αναμένεται ότι, με την εφαρμογή της επέκτασης της διαδικασίας της πολεοδομικής βεβαιότητας σε μεγαλύτερης κλίμακας αναπτύξεις (κατοικίες, πολυκατοικίες, μεικτές αναπτύξεις), θα υπάρξει σημαντικό όφελος για την οικοδομική βιομηχανία, την οικονομία, καθώς και για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών, με την επίσπευση της αδειοδότησης και συνεπακόλουθα της υλοποίησης των αναπτύξεων αυτών.

Επισυνάπτεται η ομιλία και παρουσίαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή από τη Συνέντευξη Τύπου εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την σελίδα του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως εδώ http://www.moi.gov.cy/moi/tph/tph.nsf/all/95F7559F50F803A5C22586D800438167?opendocument
Πίσω στην προηγούμενη σελίδα