Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

8.1.2 Νέο Πλαίσιο Στεγαστικής Πολιτικής 2020
Το Υπουργείο Εσωτερικών παρουσιάζει το αναθεωρημένο Στεγαστικό σχέδιο αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών και τα βελτιωμένα πολεοδομικά κίνητρα Στέγασης και Προσιτής κατοικίας.
Αναφέρεται ότι οι δικαιούχοι θα δύνανται να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις αρχές του 2021. Για την ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων από τους δικαιούχους θα γίνει σχετική ενημέρωση από το Υπουργείο, εν ευθέτω χρόνω.

Το αναθεωρημένο Νέο Πλαίσιο Στεγαστικής Πολιτικής περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Α. Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών περιοχών
Β. Βελτίωση των πολεοδομικών κινήτρων Στέγασης και Προσιτής κατοικίας


ptx Παρουσίαση Υπουργού Εσωτερικών για το Νέο Πλαίσιο Στεγαστικής Πολιτικής 16-11-2020.pptx
Κατεβάστε το αρχείο Word Ομιλία Υπουργού Εσωτερικών κατά την παρουσίαση του αναθεωρημένου Νέου Πλαισίου Στεγαστικής Πολιτικής.docx
Κατεβάστε το αρχείο Word Α. Στεγαστικό Σχέδιο_Ειδική κατηγορία Κοινοτητων Στεγαστικού Σχεδίου.docx
Κατεβάστε το αρχείο Word Α. Στεγαστικό Σχέδιο_Κοινοτητες & Δήμοι Υφιστάμενου Σχεδίου.docx
Κατεβάστε το αρχείο Word Β. Βελτίωση Πολεοδομικών Κινήτρων.docx
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Α. Αναθεώρηση Στεγαστικού Σχεδίου Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών περιοχών- Γενικές Πληροφορίες.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Word Α. Στεγαστικό Σχέδιο_ Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών- ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ και ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ.docx
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Α. Στεγαστικό Σχέδιο_Πρόσθετες 131 Κοινότητες.pdfΠίσω στην προηγούμενη σελίδα