Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

12.1 Σχέδιο Χορηγιών για Απόκτηση Ιδιόκτητης ΚατοικίαςΤο Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει το κοινό ότι η ημερομηνία έναρξης του Στεγαστικού Σχεδίου Αναζωογόνησης της Εντός των Τειχών Πόλης της Λευκωσίας ορίζεται η 1η Μαρτίου 2023.
Σκοπός του Σχεδίου είναι η παροχή οικονομικής ενίσχυσης για απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας για μόνιμη ιδιοκατοίκηση στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας, με απώτερο σκοπό την αναβίωση και κοινωνική και οικονομική αναβάθμισή της.

Η ενίσχυση ανέρχεται στο 50% της συνολικής δαπάνης για απόκτηση κατοικίας, με κατώτατο όριο συνολικής δαπάνης τις €20.000. Το ανώτατο όριο ενίσχυσης (50% συνολικής δαπάνης) εξαρτάται από την σύνθεση της οικογένειας, με μέγιστα ποσά τα ακόλουθα:

  • Μονήρες άτομο μέχρι €35.000
  • Ζεύγος μέχρι €45.000
  • Νεαρό Ζεύγος - να μην έχει κλείσει το 41ο έτος της ηλικίας του κανένα από τα δύο μέλη του ζεύγους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, μέχρι €60.000
  • Οικογένεια με τέκνα (περιλαμβανομένης μονογονεϊκής οικογένειας) μέχρι €50.000
  • Νεαρή οικογένεια με τέκνα (περιλαμβανομένης νεαρής μονογονεϊκής οικογένειας) - να μην έχει κλείσει το 41ο έτος της ηλικίας του κανένα από τα μέλη της οικογένειας κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, μέχρι €65.000
  • Πολύτεκνοι (4 και άνω τέκνα), μέχρι €70.000
  • Άτομα με αναπηρία πρόσθετο ποσό μέχρι €10.000 για κατασκευές

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια και προϋποθέσεις, προκειμένου να καταστούν δικαιούχοι, τα οποία παρατίθενται αναλυτικά στον οδηγό του Σχεδίου.
Το Σχέδιο παραμένει ανοικτό από την 1η Μαρτίου 2023 μέχρι την τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων που καθορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2025 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου Προϋπολογισμού. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται στην Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας. Σημειώνεται ότι η ημερομηνία παραλαβής αίτησης λαμβάνεται υπόψη και καταχωρείται ως η ημερομηνία υποβολής της αίτησης για σκοπούς κατάταξης σε σειρά προτεραιότητας για έγκριση. Λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση όσοι αξιολογήθηκαν θετικά και νοουμένου ότι υπάρχουν οι αναγκαίες πιστώσεις.

Το Σχέδιο, ο κατάλογος των επιλέξιμων οδών, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων και το έντυπο υποβολής αιτήσεων είναι αναρτημένα πιο κάτω. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς στα τηλέφωνα 22804201, 22804120 και 22867612.
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 1. Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης της Εντός των Τειχών Πόλης της Λευκωσίας.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2. Παράρτημα Β_Κατάλογος Επιλέξιμων Οδών Εφαρμογής Σχεδίου.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 3. Παράρτημα Γ_Έντυπο Υποβολής Αίτησης.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 4. Παράρτημα Δ_Έντυπο Αξιολόγησης Αίτησης.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 5. Παράρτημα Ε_Συμφωνία Παροχής Οικονομικής Ενίσχυσης.pdfΠίσω στην προηγούμενη σελίδα