Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
16/11/2020 01:01:14 PM

Ομιλία του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή κατά την παρουσίαση του αναθεωρημένου Νέου Πλαισίου Στεγαστικής ΠολιτικήςΠαρά το δύσκολο της χρονιάς που περνούμε με την οικονομική στενότητα που προκλήθηκε λόγω πανδημίας, η Κυβέρνηση συνεχίζει την εφαρμογή του αναπτυξιακού της προγράμματος χωρίς παρεκκλίσεις.

Σήμερα, μαζί με τους συνεργάτες μου, την κα Ανθούλα Σαββίδου Προϊστάμενη Διεύθυνσης Πολιτικής Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Στεγαστικής Πολιτικής του ΥΠΕΣ και τον κ. Κυριάκο Κούνδουρο Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, παρουσιάζουμε το αναθεωρημένο Στεγαστικό σχέδιο Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών και τα βελτιωμένα πολεοδομικά κίνητρα Στέγασης και Προσιτής κατοικίας.

Θέλω να θυμίσω ότι τον Ιούλιο του 2019 είχε τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιο στεγαστικής πολιτικής αυτών των περιοχών μαζί με ένα πακέτο πολεοδομικών μέτρων και κινήτρων για την παραγωγή προσιτής κατοικίας, αλλά και κίνητρα για να ωθήσουμε την αγορά να δημιουργήσει οικοδομές που θα διατίθεντο για προσιτό ενοίκιο.

Σκοπός και στόχος η παροχή στεγαστικών διευκολύνσεων σε εκείνες τις ομάδες πολιτών που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.

Το ΥΠΕΣ παρακολουθούσε και αξιολογούσε συνεχώς την πορεία υλοποίησης και εφαρμογής των σχεδίων, όπως και την ανταπόκριση των ιδιωτών επενδυτών απέναντι στα προσφερθέντα κίνητρα.

Έγκαιρα, μέσα στο πρώτο εξάμηνο, διαπιστώσαμε αντικειμενικές δυσκολίες και δυσκολία στην υιοθέτηση των κινήτρων.

Τον Ιανουάριο του 2020 σε σύσκεψη υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στην παρουσία των κοινωνικών εταίρων, έγινε ανάλυση των δεδομένων και αποφασίστηκε όπως το ΥΠΕΣ προχωρήσει σε αναθεώρηση των κριτηρίων τόσο του Σχεδίου όσο και των Πολεοδομικών κινήτρων, στη βάση των ευρημάτων που είχαν διαπιστωθεί.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι τον περασμένο μήνα, δηλαδή σε διάστημα 16 μηνών εφαρμογής του Σχεδίου, για μεν τις:

· Aκριτικές περιοχές υπεβλήθησαν 187 προτάσεις αλλά τελικά εγκρίθηκαν 139 από αυτές με συνολική δαπάνη €3.9 εκατομμύρια. Το ενδιαφέρον για τις ακριτικές περιοχές προφανώς κρίνεται σαν ικανοποιητικό.

Δυστυχώς όμως δεν υπήρξε το ίδιο ενδιαφέρον και για τις 110 ορεινές περιοχές που κάλυπτε το σχέδιο και στις οποίες πρωταρχικός μας στόχος είναι η δημιουργία συνθηκών παραμονής των κατοίκων και ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων, καταπολεμώντας την αστυφιλία. Πιο συγκεκριμένα για τις:

· Oρεινές περιοχές λήφθηκαν μόνο 28 προτάσεις και τελικά εγκρίθηκαν οι μισές, δηλαδή 14 με δαπάνη €460.000.

Α. Στεγαστικό Σχ. Αναζωογόν. Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών περιοχών

Έχοντας κατά νου αυτή την αξιολόγηση, το ΥΠΕΣ προχώρησε σε διαβούλευση με την Ένωση Κοινοτήτων και τον Επίτροπο Ορεινών Περιοχών τους οποίους θερμά ευχαριστώ για τη συνεργασία και το πνεύμα συναντίληψης που επέδειξαν.

Έγιναν βελτιώσεις στο Σχέδιο, εισήχθησαν σημαντικά νέα κριτήρια, τα οποία θα αναλυθούν από τους συνεργάτες μου στη συνέχεια, ώστε το Σχέδιο να καταστεί πιο ελκυστικό και προσιτό.

Ι. Πρώτη βασική παράμετρος που διαφοροποιεί άρδην το νέο Σχέδιο το γεγονός ότι πέραν των Ορεινών και Ακριτικών περιοχών περιλαμβάνει πλέον και όλες τις μειονεκτικές περιοχές είτε αυτές ανήκουν σε Δήμους είτε σε Κοινότητες.

Με τη διαφοροποίηση των κριτηρίων οι Κοινότητες που πλέον εντάσσονται στο Σχέδιο αυξάνονται από 128 σε 259 προστίθενται δηλαδή ακόμα 131. Ο δε πληθυσμός που καλύπτεται πλέον από το νέο Σχέδιο αυξάνεται κατά 25,596 κατοίκους φτάνοντας τις 82.987.

ΙΙ. Δεύτερη σημαντική παράμετρος που διαφοροποιείται: η αύξηση του ανώτατου ορίου οικονομικής ενίσχυσης για τα νεαρά ζευγάρια και τις πολύτεκνες οικογένειες.

ΙΙΙ. Δημιουργήσαμε όμως και μια τρίτη παράμετρο για τις περιοχές που κρίθηκαν σαν εξόχως ορεινές και εξόχως μικρές και απόμακρες κοινότητες στη βάση βεβαίως κριτηρίων, και όχι αυθαίρετα.

Όλες τις λεπτομέρειες και τα ωφελήματα θα τα ακούσετε ευθύς αμέσως.

Β. Βελτίωση των πολεοδομικών κινήτρων Στέγασης και Προσιτής κατοικίας

Την ίδια ώρα και αφού μέσα στην τρέχουσα χρονιά έχουμε εν τω μεταξύ εξαγγείλει και εφαρμόσει δραστικά σχέδια κινήτρων για να βοηθήσουμε την οικοδομική ανάπτυξη όπως:

· το νέο πλαίσιο αδειοδότησης που επιτρέπει εξασφάλιση πολεοδομικής και οικοδομικής άδειας κατά μέγιστο σε 20 μέρες,

· την παράταση της ισχύος του σχεδίου παροχής πολεοδομικών κινήτρων για νομιμοποίηση και αδειοδότηση αυθαίρετων και νέων κατασκευών σε εγκεκριμένες αναπτύξεις μέχρι 31/12/2021

· την παράταση ισχύος του σχεδίου παροχής πολεοδομικών κινήτρων για σκοπούς ανάκαμψης της τουριστικής βιομηχανίας, επίσης, μέχρι 31/12/2021

· την παράταση της ισχύος του σχεδίου παροχής κινήτρων για την ανάκαμψη της αναπτυξιακής δραστηριότητας και αυτό μέχρι 31/12/2021

· την εφαρμογή της Εντολής 1/2017 και στις τουριστικές ζώνες αλλά και στην ειδική ζώνη της μαρίνας του Δήμου Παραλιμνίου

· την παράταση της ισχύος των πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών που έληξαν στην περίοδο της πανδημίας αλλά και την

· υποβολή στη Βουλή του Νομοσχεδίου για τη ταχεία αδειοδότηση των μεγάλων αναπτύξεων,

ανακοινώνουμε σήμερα την αναθεώρηση των σχεδίων προσιτής κατοικίας και προσιτού ενοικίου με τα οποία συμπληρώνεται η προσπάθεια στήριξης τόσο της οικονομίας, αλλά πρώτιστα των ιδίων των πολιτών.

Θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου και τις ομάδες τους, τον Επίτροπο Ορεινών Περιοχών φίλο Κώστα Χαμπιαούρη, το ΕΤΕΚ και την Ένωση Κοινοτήτων.

Είμαι βέβαιος ότι με αυτή τη στοχευμένη παροχή δυνατότητας απόκτησης στέγης, όπως προσφέρεται πλέον ειδικά στις 113 Κοινότητες του Τροόδους, αλλά και στο σύνολο των Κοινοτήτων της περιοχής του Ακάμα, αλλά και της Τηλλυρίας, που όχι άδικα θεωρούνται μειονεκτικές, στέλλουμε ένα ηχηρό μήνυμα στους νέους ανθρώπους αυτών των περιοχών και όχι μόνο.

Η Kυβέρνηση είναι έμπρακτα δίπλα στον κάθε ένα που επιλέγει να παραμείνει στον τόπο του.

Σας στηρίζουμε, για να στηρίξετε εσείς με τη σειρά σας αποκτώντας το δικό σας σπίτι, στο χωριό σας, τη γενέθλια γη σας, στον τόπο που αγαπάτε.

Σας ευχαριστώ.

16 Νοεμβρίου 2020

 Παρουσίαση Στεγαστική Πολιτική ΥΠΕΣ Νοε 2020.pptx

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα