Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

8.7 Σχέδιο Χορηγιών για Πολυκατοικίες σε Κυβερνητικούς Οικισμούς Στέγασης ΕκτοπισθέντωνΣχέδιο Χορηγιών για Υφιστάμενες Πολυκατοικίες
σε Κυβερνητικούς Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων


ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ


ΤΜΗΜΑ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ

Το Σχέδιο Χορηγιών εντάσσεται στο πλαίσιο της Στεγαστικής Πολιτικής του Κράτους και αποσκοπεί στη διαχείριση του ζητήματος στατικής/ αντισεισμικής επάρκειας 358 υφιστάμενων πολυκατοικιών των Κυβερνητικών Οικισμών Στέγασης Εκτοπισθέντων.

Το Σχέδιο Χορηγιών αφορά σε παροχή χορηγίας σε δικαιούχους των 358 πολυκατοικιών, για επιδιόρθωση/ ενίσχυση ή αναδόμηση, εάν κριθεί αναγκαίο, των οικιστικών τους μονάδων.

Ο κυριότερος στόχος του Σχεδίου Χορηγιών είναι η εξασφάλιση ασφαλούς διαβίωσης των ενοίκων των πολυκατοικιών στους Κυβερνητικούς Οικισμούς, μέσω της αξιολόγησης της σοβαρότητας των στατικών/ κατασκευαστικών προβλημάτων των πολυκατοικιών, τον καθορισμό των απαιτούμενων επεμβάσεων στις πολυκατοικίες και την προτεραιοποίηση τους ανάλογα με τη σοβαρότητα των προβλημάτων.

Οι εργασίες επιδιόρθωσης/ ενίσχυσης ή αναδόμησης των πολυκατοικιών θα εκτελούνται από τον ιδιωτικό κατασκευαστικό τομέα, στον οποίο, πέραν της κρατικής χορηγίας και της συνεισφοράς των Δικαιούχων, θα δίδεται Ειδικό Κίνητρο παροχής πρόσθετου συντελεστή δόμησης προς αξιοποίηση είτε στο ίδιο το Έργο ή σε άλλο Έργο που εκτελεί ή θα εκτελέσει ο κατασκευαστής σε κατάλληλες περιοχές (Περιοχές Δέκτες), με σκοπό τη βιώσιμη χρηματοδότηση του Έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες ή τεχνική υποστήριξη σχετικά με το Σχέδιο Χορηγιών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς του ΤΠΟ στα πιο κάτω τηλέφωνα και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:


Τηλεφωνικό κέντρο για πληροφορίες και τεχνική υποστήριξη:22 409804
22 409805
(Δευτέρα - Παρασκευή 9:00 – 13:00)

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:


ktizo@tph.moi.gov.cy

Για περισσότερες πληροφορίες, οδηγό του Σχεδίου και άλλα έντυπα πατήστε εδώ (http://www.moi.gov.cy/moi/tph/tph.nsf/buildingsingh_el/buildingsingh_el?opendocument

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα