Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
17/11/2023

Σειρά συσκέψεων με τα Προσωρινά Συντονιστικά Συμβούλια των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης πραγματοποιεί ο Υπουργός ΕσωτερικώνΣειρά χωριστών συναντήσεων με τα Προσωρινά Συντονιστικά Συμβούλια των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) εγκαινίασε σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου. Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την 1η Ιουλίου 2024. Η πρώτη σύσκεψη αφορούσε σήμερα τον ΕΟΑ Λάρνακας, ενώ τις επόμενες εβδομάδες θα ακολουθήσουν οι συναντήσεις με τους ΕΟΑ Λεμεσού, Πάφου, Λευκωσίας και Αμμοχώστου.

Τη σημερινή σύσκεψη απασχόλησε κατά κύριο λόγο η μεταφορά από 1.7.2024 στους ΕΟΑ της αρμοδιότητας της αδειοδότησης της ανάπτυξης σε επαρχιακό επίπεδο. Σημειώνεται ότι κατόπιν αξιολόγησης των διαφόρων επιλογών, κρίθηκε καταλληλότερο οι ΕΟΑ να αναλάβουν εξ ολοκλήρου αρμοδιότητες έκδοσης πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών, περιλαμβανομένων και των αιτήσεων που θα έχουν παραληφθεί ή/και θα εκκρεμεί η εξέτασή τους από τις υφιστάμενες Αρχές μέχρι τις 30 Ιουνίου 2024.

Παράλληλα, στη συνάντηση τέθηκε το ζήτημα της στελέχωσης των ΕΟΑ, με κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν επαρκώς στις αρμοδιότητές τους από την πρώτη μέρα λειτουργίας τους. Αρχικά, οι ΕΟΑ θα στελεχωθούν με προσωπικό που θα προκύψει μέσω αποσπάσεων ή/και συμφωνιών παροχής υπηρεσιών από υφιστάμενο προσωπικό του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και των Δήμων, που λειτουργούν τώρα ως πολεοδομικές και οικοδομικές Αρχές.

Επιπλέον, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου τον Οκτώβρη 2023, προωθήθηκε η ενίσχυση των υφιστάμενων πολεοδομικών και οικοδομικών Αρχών με την πρόσληψη Εργαζομένων Αορίστου Χρόνου (ΕΟΧ). Οι συνολικά 105 ΕΟΧ που θα προσληφθούν από τον Ιανουάριο 2024, θα τοποθετηθούν στις διάφορες πολεοδομικές και οικοδομικές Αρχές, με στόχο να εκπαιδευτούν και να διεκπεραιώσουν την εξέταση αριθμού αιτήσεων που εκκρεμούν προς εξέταση ενώπιον των υφιστάμενων Αρχών.

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι, μετά από διαβούλευση με το ΕΤΕΚ, δρομολογήθηκαν με χρονικό ορίζοντα υλοποίησης την 1η Ιουλίου 2024, 22 δράσεις και μέτρα για την απλοποίηση της διαδικασίας εξέτασης πολεοδομικών αιτήσεων, με βασικότερη προωθούμενη αλλαγή την κατάργηση, με νομοθετική ρύθμιση, της υποχρέωσης για εξασφάλιση πολεοδομικής και οικοδομικής άδειας για μικρές αναπτύξεις (οικίες και πολυκατοικίες μέχρι 12 διαμερισμάτων). Στο πλαίσιο λειτουργίας των ΕΟΑ, η εφαρμογή των μέτρων αυτών, σε συνδυασμό με την πρόσληψη 105 νέων εργαζομένων, αναμένεται ότι θα εκσυγχρονίσει τις υφιστάμενες διαδικασίες με την εισαγωγή ενός πιο ευέλικτου πλαισίου αδειοδότησης, το οποίο θα μειώσει τον χρόνο εξέτασης των αιτήσεων και θα βελτιώσει την εξυπηρέτηση των πολιτών.


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα