Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

10.2 ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Η οικονομική βοήθεια για στήριξη των κατοίκων απομακρυσμένων από αστικά κέντρα κοινοτήτων/περιοχών σε απόσταση τουλάχιστον 40 χιλιομέτρων, με στόχο την διευκόλυνση πρόσβασής τους σε αυτά καλύπτοντας μέρος του κόστους μετάβασης, παραχωρείται κατόπιν Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Δικαίωμα στην οικονομική βοήθεια έχουν όλοι οι Κύπριοι και Ευρωπαίοι υπήκοοι, οι οποίοι διαμένουν μόνιμα σε ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη κατοικία/υποστατικό σε κοινότητες/περιοχές με απόσταση τουλάχιστον 40χλμ από αστικό κέντρο και αποδεδειγμένα διαμένουν για όλη τη διάρκεια του χρόνου στη κοινότητα/περιοχή κατά τα τελευταία τουλάχιστον δύο έτη και εργάζονται (ανεξαρτήτως τόπου εργασίας) (τεκμηρίωση με βάση στοιχεία κοινωνικών ασφαλίσεων).

Η ενίσχυση παραχωρείται με βάση τα πιο κάτω εισοδηματικά κριτήρια ανά οικογένεια:

Σύνθεση ΟικογένειαςΜΕΓΙΣΤΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Μονήρες Άτομο
€25.000
Μονογονεϊκή οικογένεια (Οικογένεια δύο ατόμων)
€45.000
Ζευγος (Οικογένεια δύο ατόμων)
€45.000
Οικογένεια τριών ατόμων
€50.000
Οικογένεια τεσσάρων ατόμων
€55.000
Οικογένεια πέντε ή περισσοτέρων ατόμων
€65.000ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Η οικονομική βοήθεια καταβάλλεται ανά έτος και το ποσό που εμβάζεται στον τραπεζικό λογαριασμό του κάθε αιτητή, υπολογίζεται στη βάση των πιο κάτω:
- Για κάθε οικογένεια (μονήρες άτομο/ζεύγος/οικογένεια με εξαρτώμενα) με ένα τουλάχιστο μέλος ΜΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ άτομο το οποίο εργάζεται με βάση τεκμηρίωση και ανάλογα με την απόσταση της κοινότητας όπου διαμένει από αστικό κέντρο:
(α) €400 (για Κοινότητες σε απόσταση 40-59χλμ.)
(β) €500 (για Κοινότητες σε απόσταση 60-79χλμ.)
(γ) €600 (για Κοινότητες σε απόσταση μεγαλύτερη η ίση των 80χλμ.)

Σημειώνεται ότι αν σε μία οικιστική μονάδα/νοικοκυριό διαμένει πέραν της μίας οικογένειας που πληροί τους όρους για παραχώρηση οικονομικής βοήθειας το πιο πάνω ποσό αφορά την κάθε οικογένεια ξεχωριστά.

  • «Ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα», σημαίνει το ακαθάριστο εισόδημα μαζί με τον 13ο, τον 14ο ή άλλο επιπρόσθετο μισθό όλων των μελών της οικογένειας, λαμβάνεται υπόψη επίσης το επίδομα υπερωριών εάν είναι επαναλαμβανόμενο, επίδομα διατροφής και άλλα επιδόματα από Δημόσια Ταμεία. Διευκρινίζεται ότι στο ακαθάριστο εισόδημα λαμβάνονται υπόψη όλα τα εισοδήματα, π.χ. μερίσματα και ενοίκια. Δεν λαμβάνονται υπόψη η φοιτητική χορηγία, επίδομα τέκνου, μειώσεις απολαβών, όποιες έκτακτες αφορολόγητες αποκοπές σε μισθωτό αιτητή και άλλα μη επαναλαμβανόμενα επιδόματα/ωφελήματα. Στην περίπτωση που συμπεριληφθούν ανήλικα ή ενήλικα τέκνα με αναπηρίες οι οποίες τους εμποδίζουν να διαβιούν ανεξάρτητα, δεν θα λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος τα οποιαδήποτε επιδόματα καταβάλλονται από Δημόσια Ταμεία για το εν λόγω παιδί/παιδιά λόγω της αναπηρίας του/τους. Λαμβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα ετήσια εισοδήματα του έτους που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.
  • «Άτομο με αναπηρία» σημαίνει άτομο όπως καθορίζεται στο Νόμο 127(Ι)/2000. Με βάση τον Νόμο “αναπηρία” σε σχέση με άτομο σημαίνει οποιαδήποτε μορφής ανεπάρκεια ή μειονεξία η οποία προκαλεί μόνιμο ή απροσδιόριστης διάρκειας σωματικό, διανοητικό ή ψυχικό περιορισμό στο άτομο που λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό και άλλα προσωπικά στοιχεία του εν λόγω ατόμου μειώνει ουσιωδώς ή αποκλείει τη δυνατότητα εκτέλεσης μιας ή περισσοτέρων δραστηριοτήτων ή λειτουργιών που θεωρούνται φυσιολογικές και ουσιώδεις για την ποιότητα ζωής κάθε ατόμου της ίδιας ηλικίας που δεν έχει τέτοια ανεπάρκεια ή μειονεξία.
  • «Ζεύγος» σημαίνει άτομα που έχουν συνάψει γάμο, ή έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.
  • «Μονήρες» σημαίνει μονήρη άτομα που δεν έχουν συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης.
  • «Μη συνταξιούχο άτομο», για τους σκοπούς του παρόντος Σχεδίου, είναι άτομο το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
  • «Μονογονεϊκή οικογένεια» σημαίνει την οικογένεια, στην οποία ένας γονέας χωρίς σύζυγο/συμβίο οποιουδήποτε φύλου, ζει με ένα τουλάχιστο εξαρτώμενο τέκνο, που αποκτήθηκε είτε από γάμο είτε εκτός γάμου και που διαβιεί μόνος λόγω του ότι είναι άγαμος γονέας, χήρος, διαζευγμένος ή διότι ένας από τους δύο γονείς έχει κηρυχθεί σε αφάνεια από το δικαστήριο ή την οικογένεια στην οποία ένας έγγαμος γονέας ζει μόνος του με ένα τουλάχιστον εξαρτώμενο τέκνο, διότι ο άλλος γονέας εκτίει ποινή φυλάκισης έξι (6) μηνών και άνω.
  • «Τέκνα», σημαίνει εξαρτώμενα τέκνα, συγκεκριμένα ανήλικα τέκνα μέχρι 18 ετών, τέκνα που σπουδάζουν (μέχρι 23 ετών θήλυ και 25 ετών άρρενες) και επί τούτου θα προσκομίζεται Βεβαίωση Φοίτησης, εθνοφρουροί και ενήλικα παιδιά με αναπηρίες , οι οποίες τους εμποδίζουν να διαβιούν ανεξάρτητα και επί τούτων θα προσκομίζονται σχετικές Βεβαιώσεις.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

- Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της οικονομικής βοήθειας, είναι η υποβολή από τον αιτητή εκ μέρους του νοικοκυριού/διαμενόντων σε οικιστική μονάδα, αίτησης στο ειδικό Έντυπο Β του Υπουργείου Εσωτερικών (Υ.Ε.(Τ.Α.)02/2021). Τονίζεται ότι μόνο μία αίτηση υποβάλλεται ανά νοικοκυριό/οικιστική μονάδα.

Τονίζεται ότι σε περίπτωση που αιτείστε και για το επίδομα ορεινών κοινοτήτων με υψόμετρο μεγαλύτερο των 600μ συμπληρώνετε μόνο το Έντυπο Β του Υπουργείου Εσωτερικών (Υ.Ε.(Τ.Α.)02/2021)


Υποβολή αιτήσεων: 02.04.2021 - 30.06.2021.

Περισσότερες πληροφορίες στο έντυπο της αίτησης πιο κάτω καθώς και στα τηλέφωνα:
(α) Υπουργείο Εσωτερικών: 22 867600
(β) Επαρχιακές Διοικήσεις:
Λευκωσία: 22 804100
Λεμεσός: 25 806400 / 25 806423 / 25 806487
Λάρνακα: 24 801862/ 24 801867
Πάφος: 26 801200
(γ) Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου: 22 672576
Κατεβάστε το αρχείο Word Αίτηση 2021 (Έντυπο Β).docΠίσω στην προηγούμενη σελίδα