Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΚΟ


ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Γραφείο Καταπολέμησης Εμπορίας Προσώπων Αστυνομίας:
+ 357 22 808 063 / 064 / 280
1460 (24 ώρες)
deptc.oocthb@police.gov.cy

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας:
+ 357 22 804766 / 633 / 780
central.sws@sws.mlsi.gov.cy

Υπουργείο Εσωτερικών:
+ 357 22 804481 (ώρες γραφείου)
+ 357 22 403908 (ώρες γραφείου)
migration@crmd@moi.gov.cy

ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Κυπριακό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
+357 22 205959
+357 99 668709
+357 97 767329
info@cyrefugeecouncil.org

Caritas Cyprus
+357 22 662606
administration@caritascyprus.org

Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια
Γραμμή Άμεσης Βοήθειας 1440
+357 22 339001
info@domviolence.org.cy

Cyprus STOP Trafficking
+ 357 97 85 37 67 (24 ώρες)
info@cyprusstoptrafficking.com

Wellspring Association
info@wellspringcyprus.com


Οργάνωση Προστασίας Θυμάτων Σεξουαλικής Βίας και Εκμετάλλευσης ΣΤΙΓΜΑ:
+ 357 99 86 71 71 (24 ώρες)
stigmaorganisation@gmail.com
Πίσω στην προηγούμενη σελίδα