Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΧΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ


· Να βεβαιώνεστε ότι η πληροφορίες που σας δίδονται για τη θέση εργασίας που σας ενδιαφέρει στο εξωτερικό προέρχονται από έγκυρες και αξιόπιστες πηγές και να γνωρίζετε τα ακριβή στοιχεία των ατόμων με τα οποία συνεργάζεστε

· Να βεβαιώνεστε ότι ακολουθείτε τις νόμιμες οδούς για να εισέλθετε και να εργαστείτε σε μια χώρα
· Να ζητάτε λεπτομέρειες για το είδος, τους όρους και το χώρο απασχόλησής σας
· Να αναζητάτε πρόσωπα που γνωρίζετε και εμπιστεύεστε στη χώρα όπου θα πάτε για να εργαστείτε και να επικοινωνείτε μαζί τους
· Να δίδετε όσες πιο πολλές λεπτομέρειες μπορείτε στην οικογένειά σας σχετικά με το χώρο εργασίας, τον εργοδότη σας και τα άτομα με τα οποία συνεργάζεστε

Να έχετε πάντα μαζί σας σε ασφαλές μέρος τα στοιχεία επικοινωνίας των αρχών και των οργανώσεων που μπορούν να σας βοηθήσουν
Πίσω στην προηγούμενη σελίδα