Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

10 Σχέδια παροχής οικονομικής βοήθειας
Α. ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ Ή ΙΣΟ ΤΩΝ 600 ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2022

Η οικονομική βοήθεια στα πλαίσια στήριξης των κατοίκων κοινοτήτων με υψόμετρο μεγαλύτερο ή ίσο των 600 μέτρων, παραχωρείται κατόπιν Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

  Δικαίωμα στην οικονομική βοήθεια έχουν όλοι οι Κύπριοι και Ευρωπαίοι υπήκοοι (συμπεριλαμβανομένων και εργατών ή/και υπαλλήλων), οι οποίοι διαμένουν μόνιμα σε ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη κατοικία/υποστατικό σε κοινότητες με υψόμετρο μεγαλύτερο ή ίσο των 600 μέτρων και αποδεδειγμένα διαμένουν για όλη τη διάρκεια του χρόνου στην κοινότητα κατά τα τελευταία τουλάχιστον δύο έτη.

  ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
   (ι) Μη Ευρωπαίοι πολίτες, ακόμα και εάν διαμένουν μόνιμα στην κοινότητα.
   (ιι) Ευρωπαίοι ή μη οικιακές/οί βοηθοί που διαμένουν στην οικία του δικαιούχου αιτητή.
   (ιιι) Μοναστήρια και μοναχοί/ μοναχές.
   (ιν) Άτομα που διαθέτουν εξοχικές κατοικίες στις κοινότητες που καλύπτονται από το εν λόγω Σχέδιο.

   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
   Η οικονομική βοήθεια καταβάλλεται ανά έτος και το ποσό που εμβάζεται στον τραπεζικό λογαριασμό του κάθε αιτητή, υπολογίζεται στη βάση των πιο κάτω:

   - Για κάθε νοικοκυριό/ οικιστική μονάδα ανάλογα με το υψόμετρο της κοινότητας όπου διαμένει:

   (α) €175 (υψόμετρο 600-800μ.)

   (β) €225 (υψόμετρο 801-1000 μ.)

   (γ) €260 (υψόμετρο 1001μ. και άνω)

   Πρόσθετα,
   - για κάθε συνταξιούχο άτομο €85

   - για κάθε μη συνταξιούχο άτομο €165

   «Συνταξιούχο άτομο», για τους σκοπούς του παρόντος Σχεδίου, είναι άτομο το οποίο έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.


   Β. ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 40ΧΛΜ ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ή 30-39ΧΛΜ ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ Ή ΙΣΟ ΤΩΝ 700 ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2022

   Η οικονομική βοήθεια για στήριξη των κατοίκων απομακρυσμένων από αστικά κέντρα κοινοτήτων/περιοχών σε απόσταση τουλάχιστον 40 χιλιομέτρων από αστικό κέντρο ή 30-39 χιλιομέτρων από αστικό κέντρο και ταυτόχρονα με υψόμετρο μεγαλύτερο ή ίσο των 700 μέτρων, με στόχο τη διευκόλυνση πρόσβασής τους σε αυτά καλύπτοντας μέρος του κόστους μετάβασης, παραχωρείται κατόπιν Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου.

   ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

   Δικαίωμα στην οικονομική βοήθεια έχουν όλοι οι Κύπριοι και Ευρωπαίοι υπήκοοι, οι οποίοι διαμένουν μόνιμα σε ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη κατοικία/υποστατικό σε κοινότητες/περιοχές με απόσταση τουλάχιστον 40χλμ από αστικό κέντρο ή 30-39χλμ από αστικό κέντρο και ταυτόχρονα με υψόμετρο μεγαλύτερο ή ίσο των 700μ και αποδεδειγμένα διαμένουν για όλη τη διάρκεια του χρόνου στη κοινότητα/περιοχή κατά τα τελευταία τουλάχιστον δύο έτη και εργάζονται (ανεξαρτήτως τόπου εργασίας).

   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

   Η οικονομική βοήθεια καταβάλλεται ανά έτος και το ποσό που εμβάζεται στον τραπεζικό λογαριασμό του κάθε αιτητή, υπολογίζεται στη βάση των πιο κάτω:

   - Για κάθε μη συνταξιούχο ενήλικο εργαζόμενο πρόσωπο/μέλος που περιλαμβάνεται στο νοικοκυριό/οικιστική μονάδα και ανάλογα με την απόσταση της κοινότητας όπου διαμένει από αστικό κέντρο:

   (α) €300 το χρόνο ανά μη συνταξιούχο ενήλικο εργαζόμενο πρόσωπο, μέλος νοικοκυριού, που κατοικεί σε Κοινότητα/Περιοχή που βρίσκεται σε απόσταση 40-59χλμ από το πλησιέστερο αστικό κέντρο ή σε Κοινότητα/Περιοχή σε απόσταση 30-39χλμ και που ταυτόχρονα βρίσκεται σε υψόμετρο μεγαλύτερο ή ίσο των 700μ.

   (β) €500 το χρόνο ανά μη συνταξιούχο ενήλικο εργαζόμενο πρόσωπο, μέλος νοικοκυριού, που κατοικεί σε Κοινότητα/Περιοχή που βρίσκεται σε απόσταση 60-79χλμ. από το πλησιέστερο αστικό κέντρο.

   (γ) €600 το χρόνο ανά μη συνταξιούχο ενήλικο εργαζόμενο πρόσωπο, μέλος νοικοκυριού, που κατοικεί σε Κοινότητα/Περιοχή που βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη η ίση των 80χλμ. από το πλησιέστερο αστικό κέντρο.

   «Ενήλικο άτομο», για σκοπούς του παρόντος Σχεδίου, είναι άτομο το οποίο έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

   «Εργαζόμενο άτομο», για σκοπούς του παρόντος Σχεδίου, είναι άτομο το οποίο εργάζεται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

   «Μη συνταξιούχο άτομο», για τους σκοπούς του παρόντος Σχεδίου, είναι άτομο το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.


   Γ. ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΣΧΕΔΙΑ

   ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

   - Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της οικονομικής βοήθειας, είναι η υποβολή από τον αιτητή εκ μέρους του νοικοκυριού/διαμενόντων σε οικιστική μονάδα, αίτησης στο ειδικό έντυπο του Υπουργείου Εσωτερικών (Υ.Ε.(Τ.Α.)01/2022). Τονίζεται ότι μόνο μία αίτηση υποβάλλεται ανά νοικοκυριό/οικιστική μονάδα.

   - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ στο γραφείο του οικείου Προέδρου ή του εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου του Κοινοτικού Συμβουλίου ΑΠΟ ΤΙΣ 04.04.2022 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 30.04.2022. Ακολούθως, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου υποβάλλει όλες τις αιτήσεις στα Γραφεία των οικείων Επαρχιακών Διοικήσεων το αργότερο μέχρι την 31.05.2022. Αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την πιο πάνω ημερομηνία, ΔΕΝ θα παραλαμβάνονται. Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση όπου περιοχή που εντάσσεται στα Σχέδια δεν έχει Κοινοτικό Συμβούλιο, η αίτηση θα κατατίθεται στις κατά τόπους Επαρχιακές Διοικήσεις.

   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

   - Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα τηλέφωνα:

   (α) Υπουργείο Εσωτερικών: 22 867600 / 22867612 / 22867879 / 22867834

   (β) Επαρχιακές Διοικήσεις:

   Λευκωσία: 22 804182 / 22804120
   Λεμεσός: 25 806400 / 25 806423 / 25 806487
   Λάρνακα: 24 801862 / 24 801867
   Πάφος: 26 801115

   (γ) Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου: 22 672576
   Κατεβάστε το αρχείο Word Επιδόματα_Αίτηση 2022.doc   Πίσω στην προηγούμενη σελίδα