Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
23/05/2023 01:35:26 PM

Σχέδιο «κτίΖΩ»: Ολοκληρώθηκε η αυτοψία ομάδας Πολιτικών Μηχανικών στις 43 πολυκατοικίες που αντιμετωπίζουν στατικά ζητήματα

23-05-2023 12:32


Άμεσης επικινδυνότητας και οικονομικά ασύμφορες προς επιδιόρθωση οι 20 από τις 43 πολυκατοικίες που εντάσσονται στην α’ φάση του Σχεδίου


Σε συνέχεια της εξαγγελίας του Σχεδίου Χορηγιών για Υφιστάμενες Πολυκατοικίες σε Κυβερνητικούς Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων «κτίΖΩ» και ενόψει της έναρξης της υλοποίησής του, το Υπουργείο Εσωτερικών και το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως ενημερώνουν ότι έχει ολοκληρωθεί η αυτοψία σε 43 από τις συνολικά 358 πολυκατοικίες σε Δήμους των Επαρχιών Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας, οι οποίες αντιμετωπίζουν στατικά ζητήματα και η επιδιόρθωσή τους κρίνεται ως μη βιώσιμη και οικονομικά ασύμφορη. Ο επιτόπιος έλεγχος πραγματοποιήθηκε, σε συνέχεια της μελέτης αποτίμησης της στατικής επάρκειας, από ομάδα Πολιτικών Μηχανικών, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, του ΕΤΕΚ και τον Δημοτικό Μηχανικό από τον κάθε επηρεαζόμενο Δήμο.

Σύμφωνα με τη σύσταση της ομάδας των εμπειρογνωμόνων, από τις 43 πολυκατοικίες, οι 20 κρίνονται ως άμεσης επικινδυνότητας και, ως εκ τούτου, το Υπουργείο Εσωτερικών θα προωθήσει προς τις αρμόδιες Δημοτικές Αρχές εισήγηση για επικύρωση και έκδοση Διατάγματος εκκένωσης και άμεσης κατεδάφισής τους, στη βάση των προνοιών του Άρθρου 15 του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου.

Συγκεκριμένα, οι 20 πολυκατοικίες που έχουν αξιολογηθεί ως άμεσα επικίνδυνες είναι οι ακόλουθες:

Πίνακας 1 – Στοιχεία πολυκατοικιών

Δήμος/Κοινότητα
Οικισμός
Διεύθυνση
Λευκωσία
Λατσιών
Άγιος Ελευθέριος
Μαχαιρά 4
Οδυσσέως 11
Δωδεκανήσου 13
Απόστολος Ανδρέας
Τήνου 1
Τήνου 3
Δευτεράς
Χρυσοσπιλιώτισσα
Χρυσοσπιλιώτισσας 49
Χρυσοσπιλιώτισσας 50
Αγλαντζιάς
Πλατύ
Βουφαβέντο 8
Πλατεία Καρπασίας 6
Στροβόλου
Κόκκινες
Λεωφόρος Καντάρας 155
Λεωφόρος Καντάρας 163
Στρόβολος ΙΙΙ
Ορέστου 2
Ορέστου 4
Δωδεκανήσου 14
Δωδεκανήσου 16
Δωδεκανήσου 18
Επαμεινώνδα 19
Επαμεινώνδα 21
Λεμεσός
Κάτω Πολεμιδιών
Άγιος Σπυρίδωνας
95ος Δρόμος Αρ. 4
95ος Δρόμος Αρ. 6
Υπενθυμίζεται ότι Σύμφωνα με το Σχέδιο, οι Κατηγορίες Δικαιούχων είναι οι πιο κάτω:

(α) Κατηγορία Α:

1. Εκτοπισθέντες 1ης γενιάς και αρχικοί δικαιούχοι των διαμερισμάτων, κάτοχοι Τίτλου Ιδιοκτησίας ή Πιστοποιητικού Μίσθωσης ή Άδειας Χρήσης, και

2. Εκτοπισθέντες 2ης, 3ης και 4ης γενιάς, που απέκτησαν το διαμέρισμα με κληρονομική διαδοχή.

(β) Κατηγορία Β: Μεταγενέστεροι αγοραστές, εκτοπισθέντες, οι οποίοι για την αγορά του συγκεκριμένου διαμερίσματος έλαβαν στεγαστική βοήθεια/επιχορήγηση από το Κράτος.

(γ) Κατηγορία Γ:

1. Μεταγενέστεροι αγοραστές των διαμερισμάτων, μη εκτοπισθέντες, και

2. Μεταγενέστεροι αγοραστές των διαμερισμάτων, εκτοπισθέντες, οι οποίοι δεν δικαιούνται και δεν έχουν λάβει οποιαδήποτε στεγαστική βοήθεια/επιχορήγηση από το Κράτος.

Οι δικαιούχοι μπορούν να δηλώσουν στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν ή όχι στο Σχέδιο «κτίΖΩ» εντός 6 μηνών. Σε περίπτωση συμμετοχής στο Σχέδιο, καθίστανται δικαιούχοι επιδόματος ενοικίου, το οποίο παραχωρείται από την ημερομηνία επικύρωσης της απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο και για μέγιστη περίοδο 24 μηνών. Εάν η ημερομηνία εκκένωσης του διαμερίσματος προηγείται της ημερομηνίας επικύρωσης, ο δικαιούχος δύναται να λαμβάνει επίδομα ενοικίου και για την περίοδο που μεσολαβεί μέχρι την ημερομηνία επικύρωσης. Το ύψος του επιδόματος ενοικίου έχει καθοριστεί σε €400 για διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου, €600 για διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων και €800 για διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων, στη βάση του τύπου του διαμερίσματος που ο δικαιούχος κατέχει και αφήνει. Επισημαίνεται ότι το επίδομα ενοικίου παραχωρείται σε όλους τους δικαιούχους που θα συμμετάσχουν στο Σχέδιο είτε θα στεγαστούν προσωρινά σε διαμέρισμα στον ιδιωτικό τομέα είτε σε συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα.

Επιπλέον, οι δικαιούχοι που θα επιλέξουν να συμμετάσχουν στο Σχέδιο, θα λάβουν ανά Κατηγορία Δικαιούχου εφάπαξ ποσό κρατικής χορηγίας ανά διαμέρισμα (ανεξαρτήτως εμβαδού και περιοχής), ως ακολούθως:

Πίνακας 2 – Εφάπαξ ποσό χορηγίας

Τύπος διαμερίσματος
Κατηγορία Α
Κατηγορία Β
Διαμέρισμα ενός (1) υπνοδωματίου
€30.000
€20.000
Διαμέρισμα δύο (2) υπνοδωματίων
€40.000
€30.000
Διαμέρισμα τριών (3) υπνοδωματίων
€50.000
€40.000
Οι δικαιούχοι της Κατηγορίας Γ θα είναι δυνατό να συμμετάσχουν στο Σχέδιο Αναδόμησης, νοουμένου ότι είναι φυσικά πρόσωπα και χρησιμοποιούν το διαμέρισμα ως πρώτη κατοικία. Ωστόσο, δεν είναι δικαιούχοι εφάπαξ ποσού χορηγίας, το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί από τους ίδιους. Διευκρινίζεται ότι η συμμετοχή στο Σχέδιο Αναδόμησης, δικαιούχου Κατηγορίας Γ, δεν είναι δυνατή σε περίπτωση που ο δικαιούχος αγόρασε το διαμέρισμα μετά την ημερομηνία επίσημης εξαγγελίας του Σχεδίου Χορηγιών, ήτοι στις 7 Απριλίου 2023.

Δικαιούχοι που θα επιλέξουν να συμμετάσχουν στο Σχέδιο, θα καταβάλουν τη δική τους συνεισφορά εντός 6 μηνών από την ημερομηνία έναρξης των οικοδομικών εργασιών. Η συνεισφορά καθορίζεται ανάλογα με την Κατηγορία έκαστου δικαιούχου, καθώς και από τον τύπο του διαμερίσματος που θα αποκτήσει στη νέα πολυκατοικία, ως ακολούθως:

Πίνακας 3 – Συνεισφορά δικαιούχου

Τύπος διαμερίσματος
Κατηγορία Α
Κατηγορία Β
Κατηγορία Γ
Διαμέρισμα ενός (1) υπνοδωματίου
€10.000
€20.000
€40.000
Διαμέρισμα δύο (2) υπνοδωματίων
€20.000
€30.000
€60.000
Διαμέρισμα τριών (3) υπνοδωματίων
€25.000
€35.000
€75.000
Σε περίπτωση μη συμμετοχής στο Σχέδιο, οι δικαιούχοι των Κατηγοριών Α και Β, θα λάβουν το εφάπαξ ποσό κρατικής χορηγίας που αντιστοιχεί στον τύπο του διαμερίσματος που κατέχουν στην υφιστάμενη πολυκατοικία (βλ. Πίνακα 2), καθώς και εφάπαξ ποσό που αναλογεί στο εγγεγραμμένο στο όνομά τους μερίδιο στον Τίτλο Ιδιοκτησίας, βάσει της πιο πρόσφατης γενικής εκτίμησης αξίας γης του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Στους δικαιούχους της Κατηγορίας Γ που δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Σχέδιο, καθώς επίσης και σε ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που εμπίπτουν στην κατηγορία Γ και δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής, θα παραχωρείται εφάπαξ ποσό χορηγίας, το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό που αναλογεί στο εγγεγραμμένο στο όνομά τους μερίδιο στον Τίτλο Ιδιοκτησίας, βάσει της πιο πρόσφατης γενικής εκτίμησης αξίας γης του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Τις αμέσως επόμενες μέρες οι δικαιούχοι των πολυκατοικιών θα τύχουν λεπτομερούς ενημέρωσης σε επιτόπια επίσκεψη Λειτουργών του Υπουργείου Εσωτερικών.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι στις υπόλοιπες 23 πολυκατοικίες θα διενεργηθούν άμεσα εργασίες αναίρεσης επικίνδυνων κατασκευών από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, ενώ θα πραγματοποιούνται επιτόπιες αυτοψίες για επαναξιολόγηση της στατικής επάρκειας της πολυκατοικίας, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κάθε 4 μήνες ή/και συχνότερα όπου κρίνεται απαραίτητο. Για τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για τις συγκεκριμένες πολυκατοικίες θα γίνει ενημέρωση των δικαιούχων το συντομότερο.

(ΜΚυ)


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα