Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

Πολεοδομικά Κίνητρα Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας


Η νέα δέσμη πολεοδομικών Μέτρων και Κινήτρων αποσκοπούν στην ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητας, ιδιαίτερα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου, ενισχύεται η λειτουργία καταστημάτων και ισόγειων καταστημάτων που νόμιμα λειτουργούν ως γραφεία, ώστε να είναι δυνατή η επέκταση του ζωτικού τους χώρου και στο επίπεδο του μεσοπατώματος.

Κατά τον τρόπο αυτό, αυξάνεται σημαντικά το εμβαδόν δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων, με πολλαπλά οφέλη για ενδυνάμωση της επαγγελματικής δραστηριότητας και ενίσχυση της απασχόλησης. Η αύξηση του επαγγελματικού χώρου των επιχειρήσεων παρέχεται τόσο σε υφιστάμενες όσο και σε νέες αναπτύξεις, χωρίς επιπρόσθετη δέσμευση συντελεστή δόμησης ή και χώρων στάθμευσης. Ταυτόχρονα, παρέχονται διευκολύνσεις ως προς την εξαγορά χώρων στάθμευσης, με ουσιαστική μείωση του τιμήματος εξαγοράς, που φθάνει μέχρι και 70% για τα Αστικά Κέντρα των πόλεων.


Κίνητρα για Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας

1. Διεύρυνση πεδίου εφαρμογής του Σχεδίου Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων για Νομιμοποίηση και Αδειοδότηση Αυθαίρετων και Νέων Κατασκευών σε Εγκριμένες Αναπτύξεις, προς ενίσχυση Μικρών Επιχειρήσεων (ισόγεια καταστήματα ή καταστήματα που λειτουργούν νόμιμα ως γραφεία) μέχρι 80 τ.μ., για αύξηση του ζωτικού τους χώρου. Δυνατότητα μετατροπής του μεσοπατώματος σε κύρια χρήση, μέχρι 40 τ.μ., χωρίς πρόσθετες απαιτήσεις σε συντελεστή δόμησης και χώρους στάθμευσης. Σε περιπτώσεις που το μεσοπάτωμα εμπίπτει εντός του κελύφους του καταστήματος, για σκοπούς υποβολής αίτησης για χορήγηση πολεοδομικής άδειας για τις αναφερόμενες προσθήκες/ μετατροπές, δεν θα απαιτούνται οι υπογραφές των συνιδιοκτητών.

2. Παράταση ισχύος Σχεδίου μέχρι 31/12/2022.


3. Μέτρο Μείωσης Τιμήματος Εξαγοράς Χώρων Στάθμευσης
[σχετική η Εντολή 2/2016 του Υπουργού Εσωτερικών]

 Για όλες τις περιπτώσεις, μείωση τιμήματος εξαγοράς κατά 50%,.

 Ειδικά για τις περιοχές του Αστικού Εμπορικού Κέντρου, τις Κεντρικές Εμπορικές Περιοχές, τις πεζοδρομημένες περιοχές, τις Περιοχές Ειδικού Χαρακτήρα και τους ιστορικούς πυρήνες οικισμών, των Τοπικών Σχεδίων Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου, μείωση τιμήματος εξαγοράς κατά 70%.

 Ισχύς Μέτρου μέχρι 31/12/2022.


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε με το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως:
Νατάσα Κασπαρή, Ανώτερη Λειτουργός Πολεοδομίας, 22408184
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως,
15/02/2021
www.moi.gov.cy/tph

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα