Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

8.6 Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Συγκεκριμένων Περιοχών Υπαίθρου
Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Συγκεκριμένων Περιοχών Υπαίθρου

     Το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει το κοινό ότι η ημερομηνία έναρξης του Στεγαστικού Σχεδίου Αναζωογόνησης Συγκεκριμένων Περιοχών Υπαίθρου ορίζεται η 1η Μαρτίου 2023.
     Σκοπός του Σχεδίου είναι η παροχή οικονομικής ενίσχυσης για απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας για μόνιμη ιδιοκατοίκηση σε περιοχές που ισχύει το Σχέδιο. Το Σχέδιο καλύπτει συνολικά 109 κοινότητες/περιοχές καθώς και τμήμα της οικιστικής περιοχής της Πύλας, που δεν καλύπτονται από το Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών, ώστε η στεγαστική πολιτική του Κράτους να καλύπτει το σύνολο των κοινοτήτων και περιοχών της υπαίθρου.
     Η ενίσχυση ανέρχεται στο 50% της συνολικής δαπάνης για απόκτηση κατοικίας, με κατώτατο όριο συνολικής δαπάνης τις €20.000. Το ανώτατο όριο ενίσχυσης (50% συνολικής δαπάνης) εξαρτάται από την σύνθεση της οικογένειας όπως φαίνεται πιο κάτω:
      • Μονήρες άτομο και οικογένεια μέχρι 3 άτομα (περιλαμβανομένης μονογονεϊκής οικογένειας) μέχρι €15.000
      • Οικογένεια 4 ατόμων και άνω (περιλαμβανομένης μονογονεϊκής οικογένειας) μέχρι €20.000
      • Άτομα με αναπηρία πρόσθετο ποσό μέχρι €10.000

     Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια και προϋποθέσεις, προκειμένου να καταστούν δικαιούχοι, τα οποία παρατίθενται αναλυτικά στον οδηγό του Σχεδίου.
     Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την 1η Μαρτίου 2023 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται στις Επαρχιακές Διοικήσεις, ανάλογα με την περιοχή. Σημειώνεται ότι η ημερομηνία παραλαβής αίτησης λαμβάνεται υπόψη και καταχωρείται ως η ημερομηνία υποβολής της αίτησης για σκοπούς κατάταξης σε σειρά προτεραιότητας για έγκριση. Λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση όσοι αξιολογήθηκαν θετικά και νοουμένου ότι υπάρχουν οι αναγκαίες πιστώσεις.
     Το Σχέδιο, ο κατάλογος των επιλέξιμων περιοχών, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων και τα έντυπα υποβολής αιτήσεων είναι αναρτημένα πιο κάτω.
     Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς στα πιο κάτω τηλέφωνα ή στο τηλέφωνο στη Διοίκηση του Υπουργείου Εσωτερικών 22867612.


     ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΟΝΟΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΑΤΟΜΟΥΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
     ΛευκωσίαΜάριος Μιχαήλ

     Άντης Χατζηχάννας

     22804201

     22804120

     ΛεμεσόςΤροοδία Γεωργίου 25806509
     ΛάρνακαΝεκταρία Λοϊζίδη

     Γαβριλιάνα Ευσταθίου

     24801888

     24801887

     ΠάφοςΛουΐζα Ανδρέου26801145
     ΑμμόχωστοςΝίκος Φασαρίας 23200904Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 1. Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Συγκεκριμένων Περιοχών Υπαίθρου.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2. Παράρτημα Β_Κατάλογος Περιοχών (Υπαίθρου).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 3. Παράρτημα Γ_Έντυπο Υποβολής Αίτησης (Υ).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 4. Παράρτημα Δ_Έντυπο Αξιολόγησης Αίτησης (Υ).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 5. Παράρτημα Ε_Συμφωνία Παροχής Οικονομικής Ενίσχυσης (Υ).pdfΠίσω στην προηγούμενη σελίδα