Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

8.6 Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Συγκεκριμένων Περιοχών Υπαίθρου
Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Συγκεκριμένων Περιοχών Υπαίθρου

  Το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει το κοινό ότι η ημερομηνία έναρξης του Στεγαστικού Σχεδίου Αναζωογόνησης Συγκεκριμένων Περιοχών Υπαίθρου ορίζεται η 3η Ιουνίου 2024.

  Σκοπός του Σχεδίου είναι η παροχή οικονομικής ενίσχυσης για απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας για μόνιμη ιδιοκατοίκηση σε περιοχές που ισχύει το Σχέδιο. Το Σχέδιο καλύπτει συνολικά 107 κοινότητες/περιοχές καθώς και τμήμα της οικιστικής περιοχής της Πύλας, που δεν καλύπτονται από το Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών, ώστε η στεγαστική πολιτική του Κράτους να καλύπτει το σύνολο των κοινοτήτων και περιοχών της υπαίθρου.
  Η ενίσχυση ανέρχεται στο 50% της συνολικής δαπάνης για απόκτηση κατοικίας, με κατώτατο όριο συνολικής δαπάνης τις €20.000. Το ανώτατο όριο ενίσχυσης (50% συνολικής δαπάνης) εξαρτάται από την σύνθεση της οικογένειας όπως φαίνεται πιο κάτω:
   - Μονήρες άτομο και οικογένεια μέχρι 3 άτομα (περιλαμβανομένης μονογονεϊκής οικογένειας) μέχρι €15.000
   - Οικογένεια 4 ατόμων και άνω (περιλαμβανομένης μονογονεϊκής οικογένειας) μέχρι €20.000


   · Άτομα με αναπηρία πρόσθετο ποσό μέχρι €10.000

  Η ημερομηνία απόκτησης της ιδιόκτητης κατοικίας πρέπει να είναι η ίδια ή μεταγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 2024. Ημερομηνία απόκτησης θεωρείται η ημερομηνία κατάθεσης των σχετικών εγγράφων στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, με εξαιρέσεις και επεξηγήσεις ως η αναφορά στον οδηγό του Σχεδίου.

  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια και προϋποθέσεις, προκειμένου να καταστούν δικαιούχοι, τα οποία παρατίθενται αναλυτικά στον οδηγό του Σχεδίου.

  Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την 3η Ιουνίου 2024 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται στις Επαρχιακές Διοικήσεις, ανάλογα με την περιοχή. Σημειώνεται ότι η ημερομηνία παραλαβής αίτησης λαμβάνεται υπόψη και καταχωρείται ως η ημερομηνία υποβολής της αίτησης για σκοπούς κατάταξης σε σειρά προτεραιότητας για έγκριση. Λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση όσοι αξιολογήθηκαν θετικά και νοουμένου ότι υπάρχουν οι αναγκαίες πιστώσεις.

  Το Σχέδιο, ο κατάλογος των επιλέξιμων περιοχών, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων και τα έντυπα υποβολής αιτήσεων είναι αναρτημένα πιο κάτω.

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς στα τηλέφωνα της Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών 22867612, 22867842 και 22867843 καθώς και στα πιο κάτω τηλέφωνα.


      ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΟΝΟΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΑΤΟΜΟΥΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
      ΛευκωσίαΜάριος Μιχαήλ

      Άντης Χατζηχάννας

      22804201

      22804120

      ΛεμεσόςΤροοδία Γεωργίου 25806509
      ΛάρνακαΝεκταρία Λοϊζίδη

      Γαβριλιάνα Ευσταθίου

      24801888

      24801887

      ΠάφοςΛουΐζα Ανδρέου26801145
      ΑμμόχωστοςΝίκος Φασαρίας
      Γεωργία Ττάκκα
      23200904

      23200939  Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Οδηγός Σχεδίου 2024.pdf
  Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Παράρτημα Β - Κατάλογος Περιοχών 2024.pdf
  Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Παράρτημα Γ - Έντυπο Υποβολής Αίτησης 2024.pdf
  Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Παράρτημα Δ - Έντυπο Αξιολόγησης Αίτησης 2024.pdf
  Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Παράρτημα Ε - Συμφωνία Παροχής Οικονομικής Ενίσχυσης 2024.pdf  Πίσω στην προηγούμενη σελίδα