Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

Αρχείο Πληθυσμού
Πληροφορίες σχετικά με την πιστοποίηση/ επικύρωση εγγράφων

- Ηλεκτρονική υποβολή αιήσεων μέσω του η-ΣΑΠ
- Πληροφορίες σχετικά με την Υποβολή Αίτησης για απόκτηση Κυπριακής Υποικοότητας με Πολιτογράφηση
- Πολιτικοί Γάμοι
- Διαδικασίες για τη Σύναψη Πολιτικής Συμβίωσης
- Έκδοση Διαβατηρίου
- Έκδοση Πιστοποιητικού Γέννησης
- Cyprus Country Signing CA (CSCA) Information
- Έκδοση Δελτίου Ταυτότητας
- Έκδοση Εκλογικού Βιβλιαρίου
- Έκδοση Προσφυγικής Ταυτότητας
- Έκδοση Πιστοποιητικού Θανάτου
- Έκδοση Προξενικού Πιστοποιητικού Γέννησης
- Αλλαγή Ονόματος προσώπου που γεννήθηκε στην Κύπρο
- Αλλαγή Ονόματος προσώπου που γεννήθηκε στο εξωτερικό
- Αλλαγή ονόματος λόγω αλλαγής ταυτότητας φύλου στα ταξιδιωτικά έγγραφα και τα δελτία ταυτότητας

Για περισσότερα βλ. εδώ

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα