Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

5.3 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αρχική (Τεχνικές Υπηρεσίες)


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ


Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
(Κεντρικό): 22806400

Αρ. Τηλεμοιοτ. Συσκευών:
(Κεντρικό): 22806401
(Τομέα Οδών και Οικοδομών & Τομέα Δομικών Προϊόντων): 22806401 / 22806485

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (Email):
(Κεντρικό - Τομέα Οδών και Οικοδομών):
(Κεντρικό - Τομέα Δομικών Προϊόντων):

Τηλεφωνικός Κατάλογος Διοίκησης Υπουργείου Εσωτερικών (βλέπε "ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ")

Τοποθεσία/Γραφεία:
Διαγόρου 3
Fessa & Kashoulis Tower
(5ος & 6ος όροφος) (συνεδριάσεις στον 6ο όροφο)
1097, Λευκωσία

Χάρτης Google Maps
Αλληλογραφία:
Τεχνικές Υπηρεσίες
Υπουργείο Εσωτερικών
1453, Λευκωσία
Πίσω στην προηγούμενη σελίδα