Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας


Ομάδα Ερευνών
Δραστηριότητες ομάδας

1). Η παρακολούθηση του πληθυσμού της πτηνοπανίδας (περιλαμβανομένων των θηραμάτων σε συνδυασμό με τον υπολογισμό της κάρπωσης)
Τα θηρεύσιμα είδη της Κύπρου παρακολουθούνται πληθυσμιακά μέσα στα πλαίσια της ορθολογιστικής κυνηγετικής διαχείρισης της ΥΘΠ. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στα επιδημητικά είδη (λαγό, περδίκι, φραγκολίνα, φάσα) αλλά και σε μεταναστευτικά που φωλιάζουν στη Κύπρο όπως το τρυγόνι και το ορτύκι. Επίσης, καταμετρούνται είδη του Παρ. Ι της Οδηγίας 79/409 ΕΟΚ, αφού είναι υποχρέωση του Κράτους – Μέλους να παρακολουθεί τη κατάσταση τους. Είδη που καταγράφονται είναι μεταξύ άλλων αρπαχτικά, ενδημικά πτηνά, είδη με μειωμένους ή /και απειλούμενους πληθυσμούς σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, κορακοειδή, είδη που αποτελούν δείκτες Βιοποικιλότητας, κ.α.
Διεξάγονται καταμετρήσεις σε 55 διαδρομές παγκυπρίως συνολικού μήκους 488.8 χλμ 3 φορές το χρόνο, (χειμερινή περίοδο Ιανουάριο – Φεβρουάριο) και θερινή (Ιούνιο – Ιούλιο) όπου γίνεται εκτίμηση της αναπαραγωγής και πληθ. κατάστασης των ειδών. Επίσης κατά το καλοκαίρι διεξάγεται και 1 νυκτερινή παγκύπρια καταμέτρηση κατά την οποία εκτιμάται η κατάσταση του λαγού και άλλων νυκτόβιων ειδών. Κάθε έτος, με βάση τις εν λόγω καταμετρήσεις, γίνονται εκτιμήσεις των τάσεων πληθυσμών των θηραματικών ειδών προ της έναρξης της κυνηγετικής περιόδου.
  2). Πληθυσμιακές καταμετρήσεις ειδών πτηνοπανίδας σε περιοχές του ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΑΤΟΥΡΑ 2000
  Από το 2005 διεξάγονται καταμετρήσεις πτηνοπανίδας σε Ζώνες Ειδικής Προστασίας για παρακολούθηση κυρίως των ειδών του Παρ. Ι της Οδηγίας των Πτηνών για τα οποία οι συγκεκριμένες περιοχές έχουν κηρυχτεί ως ΖΕΠ. Για συγκεκριμένα είδη έχουν γίνει σχετικές δημοσιεύσεις σε συνέδρια/περιοδικά στο εξωτερικό.

  3). Καταμετρήσεις υδροβίων πτηνών
  Διεξάγονται μηνιαίες καταμετρήσεις υδροβίων πτηνών που διαχειμάζουν στους Κυπριακούς υδροβιότοπους με μεγαλύτερη βαρύτητα στις αλυκές Ακρωτηρίου και Λάρνακας αλλά και περιοχές του Δικτύου ΝΑΤΟΥΡΑ 2000 όπως η λίμνη Ορόκλινης, Παραλίμνι, Άχνα. Επίσης, διεξάγεται η ετήσια Χριστουγεννιάτικη καταμέτρηση υδροβίων από την ΥΘΠ σε 30 υδροβιότοπους της ελεύθερης Κύπρου Οι πληθυσμιακές παρακολουθήσεις των υδροβίων πτηνών δημοσιεύονται κατά καιρούς, ενώ στοιχεία από αυτές, αποτέλεσαν μέρος εργασιών που έχουν δημοσιευτεί σεδιεθνή περιοδικά.

  4). Η οικολογία των αρπαχτικών που φωλιάζουν στη Κύπρο
  Τα μεγαλύτερα αρπαχτικά της Κύπρου, ο Γύπας Gyps fulvus, ο Σπιζαετός Aquila fasciata, η Αετοβαρβακίνα Buteo rufinus,αποτελούν αντικείμενο συστηματικής παρακολούθησης τόσο του πληθυσμού αλλά και της οικολογίας τους. Οι χώροι φωλεοποίησης καταγράφονται και παρακολουθούνται ετησίως. Συγκεκριμένα, συνεχίζεται η παρακολούθηση μεγάλων αρπαχτικών όσον αφορά την οικολογία φωλεοποίησης, διατροφής και αναπαραγωγικής επιτυχίας.

  5). Πρόγραμμα βιολογικής καταπολέμησης τρωκτικών
  Συνέχιση και επέκταση του προγράμματος τοποθέτησης τεχνητών φωλιών νυκτόβιων αρπαχτικών για αύξηση της χωροκατανομής τους, αντιμετώπισης των τρωκτικών καθώς και παρακολούθησης και δακτυλίωσης των νεοσσών, κλπ.

  Η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας έχει τοποθετήσει τεχνητές φωλιές, σε συνεργασία με φορείς όπως το Τμήμα Γεωργίας, Δήμους (π.χ. Δήμος Πάφου, Δήμος Λακατάμιας, Δήμος Γεροσκήπου, Δήμος Πέγειας,) μεγάλο αριθμό Κοινοτήτων (Παναγία, Νατά, Κούκλια, Νικόκλεια, κ.α.), οργανωμένα σύνολα όπως την ΚΟΚ & ΔΑΖ (130 φωλιές) την Αναπτυξιακή Εταιρεία Τροόδους, μεμονωμένους γεωργούς κ.α.

  Σημαντικός αριθμός φωλιών έχει τοποθετηθεί σε περιοχές όπου είχαν σημειωθεί μεγάλες πυρκαγιές όπως στο Κούρδαλι, Σπήλια, Ευρύχου (πυρκαγιά Σολέας 2016), Αρακαπάς, Εφταγώνια, Ακαπνού (πυρκαγιά ορεινής Λάρνακας και Λεμεσού 2021). Μεγάλος αριθμός τεχνητών φωλιών έχει τοποθετηθεί σε συνεργασία με τον UNFICYP κατά μήκος της γραμμής κατάπαυσης του πυρός από την κοινότητα Πύλας μέχρι και τη Σκουριώτισσα.

  Συνολικά, μέχρι τέλος του 2021 έχουν τοποθετηθεί 571 τεχνητές φωλιές, σε γεωργικές κυρίως περιοχές σε όλη την επικράτεια. Οι φωλιές αυτές συντηρούνται και ελέγχονται σε ετήσια βάση.

  6). Τοποθέτηση παρακολούθηση 70 τεχνητών φωλιών για το ενδημικό είδος Parus ater cypriotes σε 3 κοιλάδες του Δάσους Πάφου
  Στόχος είναι η κυρίως η μελέτη της αναπαραγωγικής οικολογίας του είδους που δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία αλλά και η αύξηση της φωλεοποίησης του. Έγινε τοποθέτηση τεχνητών φωλιών στις κοιλάδες Ξερού (Καφίζηδες), Πλατύ (Διάριζου) και Τριπύλου.

  7). Συντήρηση και παρακολούθηση 2 ταϊστρών γυπών που έχουν κατασκευαστεί μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος» με Ακρωνύμιο ΓΥΠΑΣ.

  8). Παρουσιάσεις-Ενημέρωση
  Παρουσιάσεις σε σχολεία ή σε ημερίδες Τμημάτων, οργανώσεων (π.χ. Ένωση Δασολόγων Κύπρου) με θέματα τη διατήρηση της πανίδας, δραστηριότητες της ΥΘΠ, ειδικά θέματα (αγρινό, έργα LIFE, κ.α.). Συμμετοχή στην ετοιμασία και υποβολή προτάσεων σε προγράμματα χρηματοδότησης όπως ΙΠΕ, Διασυνοριακής Συνεργασίας, LIFE, INTERREG.

  9). Δημοσίευση σε επιστημονικά περιοδικά του εξωτερικού και παρουσιάσεις μελετών σε διεθνή και τοπικά συνέδρια

  10). Συμμετοχή και υλοποίηση δράσεων εκ μέρους της ΥΘΠ στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος» (Αρ. Πρωτ. 9239 /14.12.2009) με Ακρωνύμιο ΓΥΠΑΣ όπου κυριότερη δράση του ήταν η επανεισαγωγή του είδους από τη Κρήτη (Σεπ. 2011 –Ιαν. 2014)
  Η Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας ηγήθηκε του έργου αυτού και σε αυτό συμμετείχαν το Τμήμα Δασών, ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και ο Δήμος Γόρτυνας. Μέχρι το τέλος του 2013 στάλθηκαν από τη Κρήτη με 4 αποστολές 25 γύπες. Τροφοδοσία 2 ταϊστρών γυπών εις Λιμνάτη και Σωτήρα, συντήρηση υποδομών, παρακολούθηση πληθυσμού γύπα.

  11) Συμμετοχή και υλοποίηση δράσεων εκ μέρους της ΥΘΠ στο Έργο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE για τη Προστασία και Διατήρηση της Ζώνης Ειδικής Προστασίας Λίμνης Ορόκλινης (2012-2014)
  Του 3ετούς ευρωπαϊκού προγράμματος για τη πιο πάνω περιοχή του οποίου ηγήθηκε η Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας και που είχε σκοπό την αναβάθμιση και δημιουργία ευνοϊκού καθεστώτος διατήρησης για τα είδη για τα οποία η πιο πάνω περιοχή έχει ενταχθεί ως ΖΕΠ στο Δίκτυο ΦΥΣΗ 2000. Στο έργο συμμετείχαν το Τμήμα Περιβάλλοντος, το Τμήμα Δασών, ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος και το Κοινοτικό Συμβούλιο Ορόκλινης. Έλεγχος της περιοχής μετά το πέρας του έργου, συντήρηση υποδομών, παρακολούθηση ειδών χαρακτηρισμού, συνεργασία με Τοπική Αυτοδιοίκηση Ορόκλινης και άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες στη διατήρηση περιοχής (Τμ. Περιβάλλοντος, Τμ. Δασών, Τμ. Υδάτων).

  12) Συμμετοχή και υλοποίηση δράσεων εκ μέρους της ΥΘΠ στο Έργο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE 4BIRDS (2015-2017)
  Υλοποίηση δράσεων καταγραφής των πουλιών στη περιοχή και υπολογισμό του πληθυσμού και των Ευνοϊκών Τιμών Αναφοράς και Στόχων Διατήρησης (σχετική μελέτη έχει εκπονηθεί ως παραδοτέο του έργου) για τα είδη χαρακτηρισμού. Δράσεις παρακολούθησης και ενημέρωσης (ετοιμασία οπτικοακουστικού υλικού, διαλέξεων στα σχολεία των περιοχών του έργου, επισκέψεις πεδίου με μαθητές, κ.α), δράσεις πεδίου για καταγραφές πουλιών, πάταξη λαθροθηρίας και μηνιαίες αναφορές προόδου.  Ανανέωση Άδειας

  Υπουργείο Εσωτερικών

  Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών (Υποβολή αιτήσεων & ανανεώσεις αδειών)

  Οδηγίες εγγραφής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας

  Εφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα - Application - Artemis Cy

  Εφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα - Application - Artemis Cy

  Pandoteira Project

  LIFE Bonelli eastMed

  LIFE with Vultures

  Πρόγραμμα LIFE+ για την αποκατάσταση και διαχείριση της Ζώνης Ειδικής Προστασίας

  International Council for Game and Wildlife Conservation

  Federation of Associations for Hunting and Conservation of the EU

  Διαβουλεύσεις / ενημερώσεις για τα Διαχειριστικά Σχέδια των περιοχών ΖΕΠ

  Διαχειριστικά Σχέδια για Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)

  Κυβερνητική Πύλη

  Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστευτικών Πτηνών

  Μετεωρολογική Υπηρεσία

  eProcurement

  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - απόστολή sms για σκοπούς δήλωσης της κυνηγετικής κάρπωσης