Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας


Χάρτες και Διατάγματα

Βρείτε πιο κάτω όλα τα σχετικά διατάγματα και χάρτες που έχουν σχέση με το κυνήγι και την άσκηση των κυνηγετικών σκύλων.
Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Πίνακας με τις ώρες Ανατολής και Δύσης τοιυ ηλίου 2013 (πηγή Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Διάταγμα απαγόρευσης εισαγωγής ειδών πανίδας 2.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Διάταγμα πιστοποίησης κυνηγετικών σκύλων για κυνήγι μπεκάτσας και τσίχλας 2.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Διάταγμα περιοχών εκπαίδευσης κυνγετικών σκύλων 1.3.2023 - 14.7.2023 2.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Διάταγμα Καθορισμού περιόδου κατοχής θηραμάτων 2023.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Χάρτης κυνηγίου επιδημητικού θηράματος 2023 και τσίχλας 2024.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Χάρτης κυνηγίου επιδημητικού θηράματος 2023.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Διάταγμα καθορισμού θηραμάτων 2023 - 2024.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Διάταγμα απαγορευμένων περιοχών κυνηγίου 2023 - 2024.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Διάταγμα περιοχών και ημερομηνιών κυνηγίου 2023 - 2024.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Μητρώο Κτηνίατρων 15.9.2023.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Διάταγμα καθορισμού γραπτού μηνύματος ως μέθοδος καταγραφής κάρπωσης.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - απόστολή sms για σκοπούς δήλωσης της κυνηγετικής κάρπωσης.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Διάταγμα για περιοχές κυνηγίου μπεκάτσας 2024.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Χάρτης περιοχών κυνηγίου μπεκάτσας 2024.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Διάταγμα περιοχών εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων 2.1.2024 - 29.2.2024.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Μητρώο Κτηνιάτρων 10.1.2024.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Διάταγμα περιοχών εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων μέχρι 29.2.2024.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Μητρώο Κτηνιάτρων 19.1.2024.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ορισμός Λειτουργού Προστασίας Δεδομένω Προσωπικού Χαρακτήρα.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Διάταγμα Περιοχών Εκπαίδευσης Κυνηγετικών Σκύλων 1.3.2024 - 14.7.2024.pdfΑνανέωση Άδειας

Υπουργείο Εσωτερικών

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών (Υποβολή αιτήσεων & ανανεώσεις αδειών)

Οδηγίες εγγραφής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας

Εφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα - Application - Artemis Cy

Εφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα - Application - Artemis Cy

Pandoteira Project

LIFE Bonelli eastMed

LIFE with Vultures

Πρόγραμμα LIFE+ για την αποκατάσταση και διαχείριση της Ζώνης Ειδικής Προστασίας

International Council for Game and Wildlife Conservation

Federation of Associations for Hunting and Conservation of the EU

Διαβουλεύσεις / ενημερώσεις για τα Διαχειριστικά Σχέδια των περιοχών ΖΕΠ

Διαχειριστικά Σχέδια για Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)

Κυβερνητική Πύλη

Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστευτικών Πτηνών

Μετεωρολογική Υπηρεσία

eProcurement

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - απόστολή sms για σκοπούς δήλωσης της κυνηγετικής κάρπωσης

File Attachment Icon
Διάταγμα περιοχών εκπαίδευσης κυνγετικών σκύλων 1.3.2023 - 14.7.2023 2.pdf
File Attachment Icon
Χάρτης κυνηγίου επιδημητικού θηράματος 2023 και τσίχλας 2024.pdf
File Attachment Icon
Μητρώο Κτηνίατρων 15.9.2023.pdf
File Attachment Icon
Διάταγμα για περιοχές κυνηγίου μπεκάτσας 2024.pdf
File Attachment Icon
Χάρτης περιοχών κυνηγίου μπεκάτσας 2024.pdf
File Attachment Icon
Διάταγμα περιοχών εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων 2.1.2024 - 29.2.2024.pdf
File Attachment Icon
Μητρώο Κτηνιάτρων 10.1.2024.pdf
File Attachment Icon
Διάταγμα περιοχών εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων μέχρι 29.2.2024.pdf