Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας

Γραφείο Διαχείρισης ΖΕΠ > ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΖΕΠ

Γραφείο Διαχείρισης ΖΕΠ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΖΕΠ

 • Κατάλογος περιοχών ΖΕΠ και είδη καθορισμού ανά περιοχή

 • Standard Data Forms (SDFs) ανά περιοχή

 • Reporting Obligations under Article 12

 • Ανανέωση Άδειας

  Υπουργείο Εσωτερικών

  Διαχειριστικά Σχέδια για Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)

  Διαβουλεύσεις / ενημερώσεις για τα Διαχειριστικά Σχέδια των περιοχών ΖΕΠ

  LIFE with Vultures

  LIFE Bonelli eastMed

  Life For Birds

  Πρόγραμμα LIFE+ για την αποκατάσταση και διαχείριση της Ζώνης Ειδικής Προστασίας

  Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστευτικών Πτηνών

  International Council for Game and Wildlife Conservation

  Federation of Associations for Hunting and Conservation of the EU

  Περί Κύπρου

  Μετεωρολογική Υπηρεσία

  Κυβερνητική Πύλη

  eProcurement