Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας


Επαρχιακό γραφείο Λευκωσίας


Τηλέφωνα: 22662428, 22664606 (ώρες γραφείου), 99445697
Τηλεομοιότυπο: 22662495
Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Ταμείο Θήρας, Υπουργείο Εσωτερικών, 1453, Λευκωσία
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: lefkosia.gf@cytanet.com.cy


Ανανέωση Άδειας

Υπουργείο Εσωτερικών

Διαχειριστικά Σχέδια για Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)

Διαβουλεύσεις / ενημερώσεις για τα Διαχειριστικά Σχέδια των περιοχών ΖΕΠ

Διασυνοριακό Πρόγραμμα Γύπας

Πρόγραμμα LIFE+ για την αποκατάσταση και διαχείριση της Ζώνης Ειδικής Προστασίας

Life For Birds

Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστευτικών Πτηνών

eProcurement

International Council for Game and Wildlife Conservation

Federation of Associations for Hunting and Conservation of the EU

Περί Κύπρου

Μετεωρολογική Υπηρεσία

Κυβερνητική Πύλη