Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας


Ο περί Προστασίας και Διαχείρησης Νόμος
Διαβάστε πιο κάτω το πλήρες κείμενο του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου όπως έχει ετοιμαστεί από την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας καθώς και τους Κανονισμούς που έχουν ετοιμαστεί βάσει της πιο πάνω Νομοθεσίας
Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Κανονισμοί για εξάσκηση κυνηγών 2008 2.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ενοποιημένη Νομοθεσία 15.7.2017.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 2018.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Oι περί Κατοχής Εκτρεφόμενων Ατόμων Ειδών Άγριων Πτηνών ή Άγριας Πανίδας Κανονισμοί του 2019.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Oι περί Χώρων Εκπαίδευσης Κυνηγετικών Σκύλων Κανονισμοί του 2019.pdfΑνανέωση Άδειας

Υπουργείο Εσωτερικών

Διαχειριστικά Σχέδια για Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)

Διαβουλεύσεις / ενημερώσεις για τα Διαχειριστικά Σχέδια των περιοχών ΖΕΠ

Διασυνοριακό Πρόγραμμα Γύπας

Πρόγραμμα LIFE+ για την αποκατάσταση και διαχείριση της Ζώνης Ειδικής Προστασίας

Life For Birds

Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστευτικών Πτηνών

eProcurement

International Council for Game and Wildlife Conservation

Federation of Associations for Hunting and Conservation of the EU

Περί Κύπρου

Μετεωρολογική Υπηρεσία

Κυβερνητική Πύλη