Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας


Ο περί Προστασίας και Διαχείρησης Νόμος
Διαβάστε πιο κάτω το πλήρες κείμενο του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου όπως έχει ετοιμαστεί από την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας καθώς και τους Κανονισμούς που έχουν ετοιμαστεί βάσει της πιο πάνω Νομοθεσίας
Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Κανονισμοί για εξάσκηση κυνηγών 2008 2.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ενοποιημένη Νομοθεσία 15.7.2017.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 2018.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Oι περί Κατοχής Εκτρεφόμενων Ατόμων Ειδών Άγριων Πτηνών ή Άγριας Πανίδας Κανονισμοί του 2019.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Oι περί Χώρων Εκπαίδευσης Κυνηγετικών Σκύλων Κανονισμοί του 2019.pdfΑνανέωση Άδειας

Υπουργείο Εσωτερικών

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών (Υποβολή αιτήσεων & ανανεώσεις αδειών)

LIFE with Vultures

LIFE Bonelli eastMed

Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστευτικών Πτηνών

Life For Birds

Πρόγραμμα LIFE+ για την αποκατάσταση και διαχείριση της Ζώνης Ειδικής Προστασίας

Federation of Associations for Hunting and Conservation of the EU

International Council for Game and Wildlife Conservation

Διαχειριστικά Σχέδια για Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)

Διαβουλεύσεις / ενημερώσεις για τα Διαχειριστικά Σχέδια των περιοχών ΖΕΠ

Κυβερνητική Πύλη

eProcurement

Μετεωρολογική Υπηρεσία