Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας


Οδηγίες για Ασφαλές κυνήγι
Σχετικά Αρχεία:

απόσπασμα από το Βιβλίο του Τ.Θ. Κυνηγετική Επιμόρφωση.pdf Ηθική του κυνηγίου. απόσπασμα από το Βιβλίο του Τ.Θ. Κυνηγετική Επιμόρφωση.pdf
Το αρχείο απόσπασμα από το Βιβλίο του Τ.Θ. Κυνηγετική Επιμόρφωση.pdf (Μέγεθος: 10739,76Kb)


Ανανέωση Άδειας

Υπουργείο Εσωτερικών

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών (Υποβολή αιτήσεων & ανανεώσεις αδειών)

LIFE with Vultures

LIFE Bonelli eastMed

Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστευτικών Πτηνών

Life For Birds

Πρόγραμμα LIFE+ για την αποκατάσταση και διαχείριση της Ζώνης Ειδικής Προστασίας

Federation of Associations for Hunting and Conservation of the EU

International Council for Game and Wildlife Conservation

Διαχειριστικά Σχέδια για Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)

Διαβουλεύσεις / ενημερώσεις για τα Διαχειριστικά Σχέδια των περιοχών ΖΕΠ

Κυβερνητική Πύλη

eProcurement

Μετεωρολογική Υπηρεσία