Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας


Χάρτες και Διατάγματα

Βρείτε πιο κάτω όλα τα σχετικά διατάγματα και χάρτες που έχουν σχέση με το κυνήγι και την άσκηση των κυνηγετικών σκύλων.
Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Πίνακας με τις ώρες Ανατολής και Δύσης τοιυ ηλίου 2013 (πηγή Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Χάρτης κυνηγίου φάσας 2014.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Χάρτης κυνηγίου λαγού - πέρδικας 2014.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Χάρτης κυνηγίου τσίχλας 2015 και λαγού - πέρδικας 2014.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Διάταγμα Κυνηγίου 2014 - 2015.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Διάταγμα καθορισμού περιοχών και περιόδων άσκησης κυνηγετικών σκύλων 2015.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Χάρτης περιοχών άσκησης κυνηγετικών σκύλλων 2015.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Διάταγμα για επιπρόσθετες περιοχές άσκησης κυνηγετικών σκύλων 2015.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Διάταγμα καθορισμού περιόδου κατοχής νόμιμα θηρευθέντων θηραμάτων 2015.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Χάρτης Κυνηγίου Πέρδικας - Λαγού 2015.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Χάρτης Κυνηγίου τσίχλας 2016.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Χάρτης Κυνηγίου Φάσας 2015.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Διάταγμα Απαγορευμένων Περιοχών Κυνηγίου 2015 - 2016.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Διάταγμα καθορισμού επιτρεπόμενων περιοχών και ημερομηνιών κυνηγίου 2015 - 2016.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Διάταγμα Καθορισμού θηραμάτων για την κυνηγετική περίοδο 2015 - 2016.pdfΑνανέωση Άδειας

Υπουργείο Εσωτερικών

Life For Birds

Πρόγραμμα LIFE+ για την αποκατάσταση και διαχείριση της Ζώνης Ειδικής Προστασίας

Διασυνοριακό Πρόγραμμα Γύπας

Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστευτικών Πτηνών

Federation of Associations for Hunting and Conservation of the EU

International Council for Game and Wildlife Conservation

eProcurement

Μετεωρολογική Υπηρεσία

Περί Κύπρου

Κυβερνητική Πύλη

File Attachment Icon
Χάρτης κυνηγίου φάσας 2014.pdf
File Attachment Icon
Χάρτης κυνηγίου λαγού - πέρδικας 2014.pdf
File Attachment Icon
Χάρτης κυνηγίου τσίχλας 2015 και λαγού - πέρδικας 2014.pdf
File Attachment Icon
Διάταγμα Κυνηγίου 2014 - 2015.pdf