Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας


Ανανέωση Άδειας

Υπουργείο Εσωτερικών

Life For Birds

Διαβουλεύσεις / ενημερώσεις για τα Διαχειριστικά Σχέδια των περιοχών ΖΕΠ

Διασυνοριακό Πρόγραμμα Γύπας

Πρόγραμμα LIFE+ για την αποκατάσταση και διαχείριση της Ζώνης Ειδικής Προστασίας

Federation of Associations for Hunting and Conservation of the EU

International Council for Game and Wildlife Conservation

eProcurement

Μετεωρολογική Υπηρεσία

Περί Κύπρου

Κυβερνητική Πύλη

Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστευτικών Πτηνών

File Attachment Icon
Διάταγμα καθορισμού περιόδου κατοχής νόμιμα θηρευθέντων θηραμάτων 2015.pdf
File Attachment Icon
Διάταγμα Καθορισμού θηραμάτων για την κυνηγετική περίοδο 2015 - 2016.pdf
File Attachment Icon
Διάταγμα περιοχών και περιόδων άσκησης κυνηγετικών σκύλων 2016.pdf