Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

9.6 Documents for Travel if Members of Family are not EU Citizens
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Travelling in the EU with non-EU family members

Contents
1. Overview
2. Unaccompanied Minors
3. Legislation
4. Assistant Services

Show details for 1. Overview1. Overview

Show details for 2. Unaccompanied Minors2. Unaccompanied Minors

Show details for 3. Legislation3. Legislation

Hide details for 4. Assistance Services4. Assistance Services
4. Assistance Services
Civil Registry and Migration Department
Tel.: 22804447
Email: migration@crmd.moi.gov.cy

Nicosia District Office
Tel. 22804300
Email: Nicosia.dao@nicda.moi.gov.cy


Related content

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2011_1_19/full.html
Information services survey Contact Assistance Services Report an Obstacle

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα