Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

9.4 Purchasing Property
Permission for foreign nationals to acquire immovable property in Cyprus under the Acquisition of Immovable Property (Aliens) Law, Chapter 109.


Contents
1. Overview
2. Prerequisites
3. Certificates
4. Legislation
5. Assistance Services

Show details for 1. Overview1. Overview

Show details for 2. Prerequisites2. Prerequisites

Show details for 3. Certificates (if not issued electronically)3. Certificates (if not issued electronically)

Show details for 4. Legislation4. Legislation

Show details for 5. Assistance Services5. Assistance Services


Related Content

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/0_109/full.html

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα