Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

7.4.3 ΕΡΓΟ: ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΟ ΖΥΓΙ (ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ)
ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΟ ΖΥΓΙ (ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ)


  Προσφορά:
  71/2017
  Αρ. Σύμβασης:
  110/2017
  Ανάδοχος:
  LAMBROlJ & POlJTZlOlJRlS CONSTR IJCTION LTD
  Ημερ. Υπογραφής:
  27/12/2017
  Συμβατική Ημερ. Υλοποίησης:
  14 μήνες 22/04/2019
  Πραγματική Ημερ. Υλοποίησης:
  09/09/2019
  Κόστος Σύμβασης Έργου.
  €342.994,00+ Φ.Π.Α
  Τελικό κόστος έργου:
  €375.720,89 + Φ.Π.Α

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα