Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

7.4.2 ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΒΛΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΒΛΑΣ


Προσφορά.11/2017
Αρ. Σύμβασης:59/2017
Ανάδοχος:G.A. LYSIOTIS CONSTRlJCTlONS LTD
Ημερ. Υπογραφής:20/09/2017
Συμβατική Ημερ. Υλοποίησης:12 μήνες
Πραγματική Ημερ. Υλοποίησης:15 Μαΐου 2019
Κόστος Σύμβασης Έργου.€389.000 + Φ.Π.Α
Τελικό κόστος έργου:€409.987,54 + Φ. Π.Α
Πίσω στην προηγούμενη σελίδα