ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Βιογραφικό ΣημείωμαΚωνσταντίνος Νικολαΐδης
Γενικός Διευθυντής
Υπουργείου Εσωτερικών
Γεννήθηκε στη Λεμεσό. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος διπλώματος δημοσιογραφίας και δημοσίων σχέσεων. Παρακολούθησε, επίσης, μεταπτυχιακά σεμινάρια στις Κοινωνικές Επιστήμες και στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση.

Το 1977 διορίστηκε στο Τμήμα Τελωνείων και εργάστηκε σε διάφορους κλάδους του Τμήματος Τελωνείων και της Υπηρεσίας ΦΠΑ. Έτυχε εκπαίδευσης σε θέματα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Τελωνειακής Αξίας , στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο Βέλγιο . Το 1992 διορίστηκε στη θέση του Ανώτερου Λειτουργού ΦΠΑ και το 2002 προήχθη στη θέση του Πρώτου Λειτουργού ΦΠΑ. Την 1η Νοεμβρίου 2010 διορίστηκε ως Διευθυντής Τμήματος Τελωνείων και Έφορος ΦΠΑ και από την 16/2/2015 διορίστηκε ως Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών.

Είναι εγγεγραμμένος δικηγόρος στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο. Υπήρξε μέλος της πρώτης Επιτροπής που συστάθηκε για τη μελέτη του ΦΠΑ (1979 – 1981), της Ομάδας Ανάπτυξης του ΦΠΑ (1989 – 1992) και της Τριμελούς Επιτροπής που συνέταξε τη Νομοθεσία του ΦΠΑ.

Συμμετέχει σε διεθνή συνέδρια καθώς και συναντήσεις μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου, υπό την ιδιότητα του ως Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων και Έφορος ΦΠΑ.

Συνέγραψε το βιβλίο «Ο ΦΠΑ στην Εισαγωγή και Εξαγωγή των Αγαθών» καθώς και το βιβλίο «Το Νομικό Πλαίσιο του Προσδιορισμού της Τελωνειακής Αξίας

Είναι νυμφευμένος με τη Μάρα Νικολαίδου, Νομικό, με την οποία έχουν αποκτήσει δύο θυγατέρες και ένα εγγονάκι.


No documents found_______________________________________________
© 2011 - 2017 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εσωτερικών