Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων - Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF)

ISF - JRCC - Emergency Centre
ISF POLICE - CYBER CRIME
ISF POLICE
Το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) αποτελεί ένα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων.

Το ΤΕΑ συστάθηκε στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, κάτω από τον τομέα των Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (DG Home Affairs), και χωρίζεται σε δυο μέρη.

Το πρώτο μέρος ασχολείται τους στόχους που αφορούν στα «Σύνορα και Θεωρήσεις» και εστιάζει στη στήριξη των προσπαθειών της Κύπρου να προετοιμαστεί για ένταξη στον χώρο Σιένγκεν, να διαχειρίζεται με αποτελεσματικότητα τη διαδικασία εκδόσεως θεωρήσεων, να εξασφαλίζει την ασφαλέστερη επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων.

Το δεύτερο μέρος, που αφορά στην «Αστυνομική Συνεργασία», στοχεύει στην αποτελεσματικότερη πρόληψη και καταπολέμηση του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος σε τομείς όπως η διακίνηση ναρκωτικών, η εμπορία ανθρώπων, η τρομοκρατία και η διαφθορά, αλλά και στη διαχείριση κρίσεων, ενισχύοντας ταυτόχρονα την αστυνομική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών.

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με το Ταμείο, επισκεφθείτε τον σύνδεσμο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι στόχοι του ΤΕΑ, στη βάση των Κανονισμών (Κανονισμός Σύνορα και Θεωρήσεις, Κανονισμός Αστυνομική Συνεργασία) αποτέλεσαν την προμετωπίδα της σύστασης του Εθνικού Προγράμματος ΤΕΑ της Κυπριακής Δημοκρατίας.


Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

  • - 12/02/2024 - Υπογραφή Συμφωνίας Επιδότησης για το έργο "Protection Of Public spaces by means of an Advanced secuRity plaΤform - POP-ART"
  • - 12/02/2024 - Πρόσκληση του Εθνικού Σημείου URBACT Ελλάδα-Κύπρος σε ημερίδα με θέμα την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για Δημιουργία Δικτύων Μεταφοράς Καινοτομίας (ITNs)
  • - 09/02/2024 - Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων ΥΕ/ΔΑ/ΤΑΜΕ/01_2023 - Απαντήσεις σε ερωτήματα ενδιαφερόμενων φορέων
  • - 02/02/2024 - Υπογραφή Συμφωνιών Επιδότησης με το Κυπριακό Ίδρυμα Ερευνών για τη Μυϊκή Δυστροφία / Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου
  • - 02/02/2024 - Launch of the call for expression of interest under the Specific Action “Validating new technologies to prevent, detect and investigate organised crime - NTOC” under the Internal Security Fund
  • - 31/01/2024 - Υπογραφή Συμφωνίας Επιδότησης για το έργο "Αγορά σκαφών κατηγορίας Γ´ για επιτήρηση συνόρων"
  • - 29/01/2024 - Υπογραφή Συμφωνιών Επιδότησης για υλοποίηση έργων από την Αστυνομία Κύπρου
  • - 29/01/2024 - Υπογραφή Συμφωνίας Επιδότησης για το έργο "Ενίσχυση της Υπηρεσίας Ασύλου με προσωπικό"
  • - 09/01/2024 - Υπογραφή Συμφωνιών Επιδότησης για υλοποίηση έργων από την Αστυνομία Κύπρου
  • - 22/12/2023 - ISF call - ISF-2024-TF2-AG-PROTECT is now published