Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων

Συντάγματος - Διαρθωτικά
ISF - Όχημα Αστυνομίας
Labour market
Nicosia Integration Programme
Κοφίνου
ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΥΚΡΩΝΠρόσφατες Δημοσιεύσεις

  • - 12/02/2024 - Υπογραφή Συμφωνίας Επιδότησης για το έργο "Protection Of Public spaces by means of an Advanced secuRity plaΤform - POP-ART"
  • - 12/02/2024 - Πρόσκληση του Εθνικού Σημείου URBACT Ελλάδα-Κύπρος σε ημερίδα με θέμα την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για Δημιουργία Δικτύων Μεταφοράς Καινοτομίας (ITNs)
  • - 09/02/2024 - Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων ΥΕ/ΔΑ/ΤΑΜΕ/01_2023 - Απαντήσεις σε ερωτήματα ενδιαφερόμενων φορέων
  • - 02/02/2024 - Υπογραφή Συμφωνιών Επιδότησης με το Κυπριακό Ίδρυμα Ερευνών για τη Μυϊκή Δυστροφία / Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου
  • - 02/02/2024 - Launch of the call for expression of interest under the Specific Action “Validating new technologies to prevent, detect and investigate organised crime - NTOC” under the Internal Security Fund
  • - 31/01/2024 - Υπογραφή Συμφωνίας Επιδότησης για το έργο "Αγορά σκαφών κατηγορίας Γ´ για επιτήρηση συνόρων"
  • - 29/01/2024 - Υπογραφή Συμφωνιών Επιδότησης για υλοποίηση έργων από την Αστυνομία Κύπρου
  • - 29/01/2024 - Υπογραφή Συμφωνίας Επιδότησης για το έργο "Ενίσχυση της Υπηρεσίας Ασύλου με προσωπικό"
  • - 09/01/2024 - Υπογραφή Συμφωνιών Επιδότησης για υλοποίηση έργων από την Αστυνομία Κύπρου
  • - 22/12/2023 - ISF call - ISF-2024-TF2-AG-PROTECT is now published