Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων

Monitoring Committee
Monitoring Committee
ISF - Όχημα Αστυνομίας
Κοφίνου
Nicosia Integration Programme
Labour marketΠρόσφατες Δημοσιεύσεις

  • - 29/11/2023 - Προγραμματιζόμενη Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων για χρηματοδότηση έργων, Προγραμματική Περίοδος 2021-2027 - Επικαιροποιημένο
  • - 27/11/2023 - 2η Συνεδρία των Επιτροπών Παρακολούθησης των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων 2021-2027
  • - 10/11/2023 - Προγραμματιζόμενη Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων για χρηματοδότηση έργων, Προγραμματική Περίοδος 2021-2027 - Επικαιροποιημένο
  • - 09/11/2023 - Ενημερωτικό σεμινάριο για Δικαιούχους συγχρηματοδοτούμενων έργων τίτλο «Νέες υποχρεώσεις και αναθεωρημένες διαδικασίες της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027»
  • - 26/10/2023 - Προγραμματιζόμενη Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων για χρηματοδότηση έργων, Προγραμματική Περίοδος 2021-2027
  • - 07/08/2023 - 1η Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων - 'Eγκριση της Μεθολογίας και των Κριτηρίων Επιλογής Έργων
  • - 14/07/2023 - Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων για χρηματοδότηση έργων, Προγραμματική Περίοδος 2021-2027
  • - 07/07/2023 - Συναντήσεις Προϊσταμένου Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αρμόδιους φορείς για τη διαχείριση του μεταναστευτικού
  • - 16/06/2023 - Πρόσληψη Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών