Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων

Συντάγματος - Διαρθωτικά
ISF - Όχημα Αστυνομίας
Labour market
Nicosia Integration Programme
Κοφίνου
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣΠρόσφατες Δημοσιεύσεις

  • - 08/04/2024 - Υπογραφή Συμφωνίας Επιδότησης για υποστήριξη του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής (ΚεΠΥ) «Πουρνάρα»
  • - 19/03/2024 - Launch of the Call for expression of interest under the Specific Action “Reception Capacity for Member States under pressure”, within AMIF 2021-2027 - 14/03/2024
  • - 06/03/2024 - Ολοκλήρωση του έργου «Αποκατάσταση Δημοτικής Αγοράς Παλαιού Δημαρχείου στη Λευκωσία»
  • - 05/03/2024 - Υπογραφή Συμφωνίας Επιδότησης για το έργο «Εκπαιδεύσεις και Εξοπλισμός για αντιμετώπιση ΧΒΡΠ-Ε απειλών»
  • - 04/03/2024 - Υπογραφή Συμφωνίας Επιδότησης για το έργο «Συντήρηση Σκαφών Επιτήρησης»
  • - 04/03/2024 - Launch of the call for expression of interest under the Specific Action “Promoting innovation in border checks and/or border surveillance by taking up research results - INNO”, under BMVI.
  • - 03/03/2024 - Υπογραφή Συμφωνίας Επιδότησης για το έργο «Μαθαίνω ελληνικά στο νηπιαγωγείο: Υποστήριξη νηπιαγωγών και ΥΤΧ»
  • - 01/03/2024 - Ανασκόπηση των ενεργειών της Διαχειριστικής Αρχής - 2023-2024
  • - 28/02/2024 - Έναρξη του έργου «Ενίσχυση ικανοτήτων και βελτίωση της συνολικής απόδοσης των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων στην Κύπρο»
  • - 23/02/2024 - Υπογραφή Συμφωνίας Επιδότησης για το έργο «Υποβοηθούμενες Εθελούσιες Επιστροφές Υπηκόων Τρίτων Χωρών»