Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων - Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF)

ISF - JRCC - Emergency Centre
ISF POLICE - CYBER CRIME
ISF POLICE
Το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) αποτελεί ένα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων.

Το ΤΕΑ συστάθηκε στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, κάτω από τον τομέα των Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (DG Home Affairs), και χωρίζεται σε δυο μέρη.

Το πρώτο μέρος ασχολείται τους στόχους που αφορούν στα «Σύνορα και Θεωρήσεις» και εστιάζει στη στήριξη των προσπαθειών της Κύπρου να προετοιμαστεί για ένταξη στον χώρο Σιένγκεν, να διαχειρίζεται με αποτελεσματικότητα τη διαδικασία εκδόσεως θεωρήσεων, να εξασφαλίζει την ασφαλέστερη επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων.

Το δεύτερο μέρος, που αφορά στην «Αστυνομική Συνεργασία», στοχεύει στην αποτελεσματικότερη πρόληψη και καταπολέμηση του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος σε τομείς όπως η διακίνηση ναρκωτικών, η εμπορία ανθρώπων, η τρομοκρατία και η διαφθορά, αλλά και στη διαχείριση κρίσεων, ενισχύοντας ταυτόχρονα την αστυνομική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών.

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με το Ταμείο, επισκεφθείτε τον σύνδεσμο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι στόχοι του ΤΕΑ, στη βάση των Κανονισμών (Κανονισμός Σύνορα και Θεωρήσεις, Κανονισμός Αστυνομική Συνεργασία) αποτέλεσαν την προμετωπίδα της σύστασης του Εθνικού Προγράμματος ΤΕΑ της Κυπριακής Δημοκρατίας.


Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

  • - 18/06/2024 - Υπογραφή Συμφωνίας Επιδότησης για Ενίσχυση της Αντιμετώπισης της Παράτυπης Μετανάστευσης
  • - 18/06/2024 - Υπογραφή Συμφωνίας Επιδότησης για Ενίσχυση της Διαχείρισης της Νόμιμης Μετανάστευσης
  • - 04/06/2024 - Υπογραφή Συμφωνίας Επιδότησης για Ενίσχυση της Δικαστικής Υπηρεσίας μέσω του ΔΔΔΠ
  • - 03/06/2024 - Call for proposals to fund projects supporting the fight against corruption
  • - 23/05/2024 - Call for proposals published by the European Commission for the assistance, support and integration of third country national victims of trafficking
  • - 17/05/2024 - Πρόσληψη Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου - Θέσεις Εκτελεστικών Μηχανικών για τις ανάγκες της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών
  • - 17/05/2024 - Πρόσληψη Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου - Θέσεις Αρχιτέκτονα για τις ανάγκες της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών
  • - 13/05/2024 - ISF Call: ISF-2024-TF2-AG-COP for proposals to support Common Operational Partnership projects to prevent and fight against migrant smuggling with competent authorities of third countries
  • - 29/04/2024 - Υπογραφή Συμφωνίας Επιδότησης για ενίσχυση των ΥΚΕ με προσωπικό
  • - 09/04/2024 - Υπογραφή Συμφωνίας Επιδότησης με την Υπηρεσία Ασύλου για υποστήριξη της λειτουργίας του ΚΥΦΑΔΠ Κοφίνου