Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων

Συντάγματος - Διαρθωτικά
ISF - Όχημα Αστυνομίας
Labour market
Nicosia Integration Programme
ΚοφίνουΠρόσφατες Δημοσιεύσεις

  • - 18/06/2024 - Υπογραφή Συμφωνίας Επιδότησης για Ενίσχυση της Αντιμετώπισης της Παράτυπης Μετανάστευσης
  • - 18/06/2024 - Υπογραφή Συμφωνίας Επιδότησης για Ενίσχυση της Διαχείρισης της Νόμιμης Μετανάστευσης
  • - 04/06/2024 - Υπογραφή Συμφωνίας Επιδότησης για Ενίσχυση της Δικαστικής Υπηρεσίας μέσω του ΔΔΔΠ
  • - 03/06/2024 - Call for proposals to fund projects supporting the fight against corruption
  • - 23/05/2024 - Call for proposals published by the European Commission for the assistance, support and integration of third country national victims of trafficking
  • - 17/05/2024 - Πρόσληψη Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου - Θέσεις Εκτελεστικών Μηχανικών για τις ανάγκες της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών
  • - 17/05/2024 - Πρόσληψη Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου - Θέσεις Αρχιτέκτονα για τις ανάγκες της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών
  • - 13/05/2024 - ISF Call: ISF-2024-TF2-AG-COP for proposals to support Common Operational Partnership projects to prevent and fight against migrant smuggling with competent authorities of third countries
  • - 29/04/2024 - Υπογραφή Συμφωνίας Επιδότησης για ενίσχυση των ΥΚΕ με προσωπικό
  • - 09/04/2024 - Υπογραφή Συμφωνίας Επιδότησης με την Υπηρεσία Ασύλου για υποστήριξη της λειτουργίας του ΚΥΦΑΔΠ Κοφίνου