Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων


Η Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων διατηρεί τον ιστότοπο www.moi.gov.cy/efu, για να διευκολύνει την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες που παράγονται από τους φορείς του δημοσίου κατά την εκτέλεση της δημόσιας αποστολής τους. Διευκρινίζεται όμως ότι οι πληροφορίες αυτές δεν αποσκοπούν στο να υποκαταστήσουν νομικά κείμενα ούτε αποτελούν νομική ερμηνεία.

Οι δημόσιοι φορείς καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες που αναρτώνται στον ιστότοπο να είναι ακριβείς και χωρίς λάθη. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι όλες οι πληροφορίες που αναρτώνται είναι ακριβείς. Όταν εντοπίζονται σφάλματα, καταβάλλεται προσπάθεια, ώστε αυτά να διορθώνονται.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του περιεχομένου ενός εγγράφου που βρίσκεται στον ιστότοπο και καθορισμένων επισήμων εγγράφων, τότε έγκυρο θα θεωρείται το περιεχόμενο του επισήμου εγγράφου.

Οι διασυνδέσεις με εξωτερικές σελίδες προσφέρονται αποκλειστικά και μόνο για διευκόλυνση των επισκεπτών/ριών και δεν θα πρέπει να εκληφθούν με οποιοδήποτε τρόπο ως υιοθέτηση, σύσταση ή έγκρισή τους.

Προσβασιμότητα Όροι Χρήσης