Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

9.3 Απόκτηση Ιδιοκτησίας από Αλλοδαπούς
ENGLISH

Παραχώρηση άδειας σε αλλοδαπούς για απόκτηση ακίνητης ιδιοκτησίας
στην Κύπρο

Περιεχόμενα
1. Γενικά
2. Προϋποθέσεις
3. Πιστοποιητικά
4. Νομοθεσία
5. Επικοινωνία

Hide details for 1. Γενικά1. Γενικά
1. Γενικά
Αλλοδαποί, πολίτες άλλων Κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένων και ξένων εταιρειών, καθώς και εταιρειών ελεγχόμενων από αλλοδαπούς, όπως οι όροι αυτοί ερμηνεύονται στο νόμο, που επιθυμούν να αποκτήσουν ακίνητη ιδιοκτησία στην Κύπρο πρέπει προηγουμένως να εξασφαλίσουν την απαραίτητη άδεια από την οικεία Επαρχιακή Διοίκηση.
Για την χορήγηση της άδειας, συμπληρώνεται και υποβάλλεται το έντυπο/αίτηση COMM 145 μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Επαρχιακή Διοίκηση της Επαρχίας στην οποία βρίσκεται το ακίνητο που επιθυμούν να αποκτήσουν.
Για την χορήγηση της άδειας δεν καταβάλλονται οποιαδήποτε τέλη, ενώ ο χρόνος διεκπεραίωσης του αιτήματος είναι μεταξύ 2 – 3 εβδομάδων.

Show details for 2. Προϋποθέσεις2. Προϋποθέσεις

Show details for 3. Πιστοποιητικά (Εάν δεν γίνεται ηλεκτρονικά)3. Πιστοποιητικά (Εάν δεν γίνεται ηλεκτρονικά)

Show details for 4. Νομοθεσία4. Νομοθεσία

Show details for 5. Επικοινωνία5. Επικοινωνία


Σχετικό Περιεχόμενο

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/0_109/full.html

https://portal.dls.moi.gov.cy/el-gr/news/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/Pages/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%9A%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%91%CE%9A%CE%99%CE%9D%CE%97%CE%A4%CE%9F%CE%A5%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%20%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%94%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%A3.aspx

Information services survey

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα